148 người đang online
 • Sáng 5/4, Thành ủy Sầm Sơn tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 • Chiều ngày 30/3, Đảng ủy xã Quảng Minh đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị và biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 • Đảng, Chính phủ và nhân dân ta rất mong muốn các cháu ngày càng tiến bộ, học tập được nhiều kết quả để mai sau về nước phục vụ nhân dân. Bác luôn theo dõi sự tiến bộ của các cháu. Bác mong các cháu có nhiều thành tích mới báo cáo cho Bác”. (Hồ Chí Minh: Toàn tập, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.8, tr.26).

 • Gương mẫu là một mệnh lệnh không lời. Sức mạnh của nêu gương đạo đức vô cùng to lớn. Thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên phải thật sự nêu gương về đạo đức, tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

 • - “Cán bộ Quân, Dân, Chính, Đảng thì phải đoàn kết chặt chẽ, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân, phụng sự kháng chiến, đi đúng đường lối quần chúng, làm đúng chính sách của Đảng và Chính phủ”. (Hồ Chí Minh: Toàn tập, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2002, T.7, tr 143).

 • - “Đảng, Chính phủ và nhân dân ta rất mong muốn các cháu ngày càng tiến bộ, học tập được nhiều kết quả để mai sau về nước phục vụ nhân dân. Bác luôn theo dõi sự tiến bộ của các cháu. Bác mong các cháu có nhiều thành tích mới báo cáo cho Bác”. (Hồ Chí Minh: Toàn tập, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.8, tr.26).

 • - Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2007) và kỷ niệm lần thứ 117 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2007), Đảng ta chính thức phát động cuộc vận động lớn: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

 • - Gương mẫu nhất, nhiệt tình nhất, nhiều thành tích nhất”, là 3 cái nhất mà hội viên Hội cựu chiến binh (CCB) thị xã Sầm Sơn nói về ông Nguyễn Xuân Hùng, chi hội trưởng chi hội CCB thôn Trung Chính, xã Quảng Cư.

 • - Văn hóa là tổng thể sống động các giá trị sáng tạo, hình thành nên hệ thống giá trị; phản ánh trình độ phát triển của con người và xã hội loài người trong quá trình vận động và phát triển. Văn hóa ứng xử là biểu hiện giá trị nhân văn; là phản ánh “trình độ người” trong quan hệ cộng đồng xã hội.

 • - Chủ tịch Hồ Chí Minh đi vào cõi vĩnh hằng gần 40 năm, nhưng Người đã để lại cho muôn đời con cháu mai sau một di sản tinh thần vô giá, đó là hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh về các vấn đề: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; về Đảng cộng sản Việt Nam; về đại đoàn kết; về quân sự; Nhà nước của dân,do dân,vì dân; về văn hoá và đạo đức... Bản Di chúc của Người là một trong những tác phẩm được tổ chức nghiên cứu, học tập trong cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

 • - Đó là nguyên tắc đầu tiên trong 3 nguyên tắc đạo đức của Người: nói thì phải làm, xây đi cùng với chống và tu dưỡng đạo đức suốt đời.

 • - Ngày 07- 1- 2007, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã chỉ thị tổ chức cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", đồng thời phổ biến cuộc vận động này đến chi bộ đảng và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hoá của nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta; là tấm gương sáng để mọi người Việt Nam học tập và noi theo.

 • Khoảng cuối năm 1954 đầu năm 1955, khi mới tiếp quản Thủ đô, Trung ương Đảng còn đóng trụ sở ở nhà thương Đồn Thủy, nay là bệnh viện Việt Xô. Một buổi chiều, Bác cho người gọi tôi lên. Thú thật, biết nơi Bác ở, nhưng tôi cũng chưa bao giờ đến. Được Bác gọi giao việc, tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì được giúp việc Bác, có điều gì hẳn Bác sẽ chỉ bảo đến nơi đến chốn. Lo vì liệu mình có hoàn thành nhiệm vụ Bác giao không?

1 
°