1610 người đang online

Tổng quan về xã Quảng Đại, thành phố Sầm Sơn

100%

    I. Quá trình hình thành và phát triển của xã Quảng Đại trong lịch sử

1 . Vị trí Địa lý và lịch sử hình thành:      

          Xã Quảng Đại ngày nay là một vùng đất thuộc Huyện Cư Phong thời thuộc Hán. Huyện Trạm Ngô thời Tam Quốc. Huyện Long An thời Nam Bắc Triều. Huyện Sùng Bình thời Tùy Đường. Huyện Duyên Giác thời Trần và  thời thuộc Minh ( Đầu thế kỷ XV). Từ thời Lê Sơ năm Quang Thuận(1469) sang đời Lê Thánh Tông đổi tên là Huyện Quảng Xương (đến năm 2016 xã Quảng Đại sáp nhập về Thị xã Sầm Sơn, nay là thành phố Sầm Sơn). Sử sách cho biết xã Quảng Đại thuộc Hương Yên Duyên thời Trần, từ thời Lê Sơ trở đi và được sử chép lại vào đầu thời Nguyễn. Đó là một phần của đất làng Bùi, làng Uy (Sau đổi thành làng Nghiêm);  Tên gọi Làng Mã (sau đổi thành làng Mỹ Lâm) và một phần của sở Phú Xá đều thuộc xã Chàng Xá sau đổi thành Lương Xá thuộc Tổng Thủ Hộ (sau đổi thành Thủ Chính).

      Tháng 3 năm 1946 xã Quảng Đại được gọi là xã Tây Hồ. Tháng 4/1948 xã Quảng Đại vẫn thuộc một phần của xã Quảng Hải củ.

   a. Tên làng, thôn, xã.

              Xã Quảng Đại ngày nay, tuy diện tích có phần nhỏ hẹp, song nó lại chính là sự gộp lại bởi hai phần đất và cư dân của hai tổng khác nhau trước đây. Các xóm Bùi Huệ (thôn 1), Bùi Hoà (thôn 3), Bùi Đông (thôn 5) ngày nay chính là 1 phần của làng Bùi trước kia. 2 xóm Nghiêm phùng (thôn 2) và Nghiêm kênh (thôn 4) cũng thuộc làng Nghiêm (xã Quảng Giao) cùng với làng Mỹ Lâm ngày nay đều thuộc xã Lương Xá - Tổng Thủ Chính; 3 thôn 7, 8, 9 của làng Phú Xá thì thuộc về tổng Thủ Hộ, 2 tổng này cùng nằm trong huyện Quảng Xương thuộc Phủ Tĩnh Gia xưa.

   b.  Quá trình thay đổi các làng, xóm, thôn trong xã.

- Quá trình hình thành làng, xã và những đóng góp của nhân dân Quảng Đại trong kháng chiến chống Pháp. Ngày 06/1/1946 là ngày tổng tuyển cử đầu tiên trong cả nước, cán bộ các thôn đã hướng dẫn nhân dân học điều lệ bầu cử, tìm hiểu lý lịch ứng cử viên và nô nức đi thực hiện quyền dân chủ của mình. Nhân dân trong xã cũng đã cảnh giác trước luận điệu xuyên tạc nói xấu cán bộ gây hoang mang trong nhân dân : 98% cử tri đã đi bầu đó là một thắng lợi lớn về chính trị.

         Sau bầu cử Huyện có chủ trương sắp xếp lại địa bàn hành chính. Trên cơ sở các làng củ sắp xếp thành 39 xã, bộ cấp tổng, cấp trung gian. Các địa phương đều lấy tên các nhà yêu nước hoặc danh nhân có công ví đất nước để đặt tên. Cùng thời điểm này, để xoá bỏ tận gốc tàn dư chế của chế độ cũ, thiết lập nên một nền chuyên chính mới của giai cấp vô sản. Địa danh xã Lương Xá được xoá bỏ để lập nên 3 xã mới là: Tây Hồ, Lê Lợi và Nguyễn Trãi.

- Xã Tây Hồ chính là xã Quảng Đại ngày nay.

             Tháng 4 năm 1948, để có đủ khả năng lãnh đạo toàn diện cuộc kháng chiến theo yêu cầu của cách mạng. Uỷ Ban hành chính kháng chiến Huyện đã chỉ đạo sáp nhập 3 xã nhỏ là Tây Hồ, Lê Lợi và Nguyễn Trãi thành một xã lớn lấy tên là xã Quảng Hải (lúc bấy giờ quen gọi là xã Quảng Hải).

             Xã Quảng Hải lớn ra đời, hệ thống quản lý của chính quyền được sắp xếp theo kiểu từ xóm rồi trực tiếp lên xã.

          Tháng 8/1954 xã Quảng Hải được chia thành 5 xã gồm: Quảng Hùng, Quảng Giao, Quảng Hải, Quảng Đại, Quảng Nhân. Quảng Đại gồm một phần đất phía đông của làng Bùi, làng Nghiêm, Toàn bộ làng Mỹ Lâm và một phần Nam của Làng Thủ Phú. Toàn xã được chia thành 6  đến 7 xóm : Bùi Huệ, Bùi Hòa, Bùi Đông, Nghiêm Phùng, Nghiêm Kênh, Mỹ lâm và Đại Hải. Cùng với việc chia xã chi bộ Đoan Hùng được thành lập để lãnh đạo chung cho xã Quảng Giao và xã Quảng Đại. Qua quá trình xây dựng và phát triển địa phương, đến ngày 10/5/1955, Quảng Đại thành lập chi bộ Đảng (tiền thân là Đảng bộ xã Quảng Đại ngày nay)

 

Xã Quảng Đại từ 1954 đến 1975

       Là một xã nhỏ, có tổng diện tích tự nhiên là 220,4ha, nằm cách trung tâm Huyện Quảng Xương 7km về phía Đông; cách trung tâm thành phố Sầm Sơn 8km về phía nam.

       - Phía Đông giáp biển Đông - Có chiều dài bờ biển là 1.200m

       - Phía Bắc giáp xã Quảng Hùng - Có đường ranh giới Đông Tây 1.300m

       - Phía Tây giáp với xã Quảng Giao - Đường ranh giới Bắc Nam dài 1.200m

       - Phía Nam giáp xã Quảng Hải - Đường ranh giới Đông Tây dài: 1.400m

      So với mặt bằng khu vực Trung Du và đồng bằng ven biển Thanh Hoá thì địa hình Quảng Đại tương đối khấp khểnh, không bằng phẳng: cồn cao ven biển xen với những doi đất trũng mang đặc rưng vùng đất ven biển, có phần dốc nghiêng theo chiều Tây Bắc - Đông Nam.

       Dưới sự lãnh đạo của Đảng chính quyền, MTTQ các tầng lớp nhân dân xã Quảng Đại  đã kiên cường anh dũng trong chiến đấu, cần cù chịu khó trong lao động, xây dựng quê hương và chi viện sức người sức của cho tuyền tuyến, cùng nhân dân cả nước đánh tan thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, thống nhất đất nước xứng đáng với danh hiệu : Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của nhà nước trao tặng.

                                        Quảng Đại từ 1976 đến 2000.

      Thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng bộ Huyện Quảng Xương Đảng bộ và nhân dân xã Quảng Đại đã ra sức khắc phục khó khăn do chiến tranh và thiên tai gây ra để khôi phục kinh tế văn hóa - xã hội từng bước ổn định đời sống nhân dân.

       Sau khi  đất nước hoàn toàn thống nhất, cả nước tiến lên CNXH với 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc VNXHCN. Dưới sự lãnh đạo của Đảng - Đảng bộ và nhân dân xã nhà bước vào giai đoạn mới, vừa ra sức khôi phục phát triển KT - VHXH, xây dựng vật chất cơ sở hạ tầng, cải thiện đời sống nhân dân, vừa tiếp tục huy động sức người - sức của cho cuộc chống chiến tranh xâm lược biên giới Tây nam và phía Bắc với muôn vàn khó khăn gian khổ. Đảng bộ đã bám sát phong trào, vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước vào địa phương; các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã gắn liền với công tác xây dựng đội sản xuất được tăng cường, các mô hình điểm trong sản xuất tiểu thủ công nghiệp, trong xây dựng củng cố lại HTX nghề cá đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ. Đặc biệt, Đại hội VI của Đảng năm 1986 đã đưa ra đường lối đổi mới toàn diện, mở ra bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng CNXH ở nước ta. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng các cấp, gần 30 năm đổi mới, Đảng bộ xã Quảng Đại đã lãnh đạo nhân dân xã nhà dành được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa quan trọng

       Dưới sự chỉ đạo của Huyện ủy Quảng Xương. BCH đảng bộ xã Quảng Đại đã từng bước cụ thể hóa Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng bộ Tỉnh, Đảng bộ Huyện vào tình hình của địa phương. Tập trung các nguồn lực cùng cả nước bước vào công cuộc đổi mới đất nước.

       Về địa giới hành chính năm 1995 Quảng Đại chia thành 9 thôn: Thôn 1 - Bùi Huệ; Thôn 2 - Nghiêm phùng, Thôn 3 - Bùi Hòa,Thôn 4 - Nghiêm kênh; Thôn 5 - Bùi Đông, Thôn 6 - Mỹ lâm ; Thôn 7 - Thọ Trường; Thôn 8 - Thọ Mạnh, Thọ Trường; Thôn 9 -  Thọ Phú và Thọ Quý.

                                   Xã Quảng Đại từ 2001 đến 2015

        Về địa giới hành chính vẫn ổn định. hệ thống chính quyền cấp xã đến thôn không có sự thay đổi.

 Giai đoạn 2010-2015, thực hiện Các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp về xây dựng Nông thôn mới. Ban chấp hành Đảng bộ khóa XXII, nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã ban hành Nghị quyết số: 07-NQ-ĐU, ngày 27/9/2011 về xây dựng NTM; Các Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới cấp xã, và các Quyết định thành lập Ban phát triển thôn theo quy định. Phân công cán bộ cấp ủy trực tiếp phụ trách ở từng thôn, từng ngành, nắm bắt tình hình tâm tư nguyện vọng của nhân dân, cùng tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, tham mưu trực tiếp cho cấp ủy, chính quyền kịp thời chỉ đạo. Từ sự nỗ lực không ngừng của nhân dân, sự lãnh đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền và sự vào cuộc của MTTQ và các đoàn thể trong hệ thống chính trị, đến tháng 12 năm 2015 xã Quảng Đại được Chủ tịch UBND Tỉnh ký quyết định công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới.

                              Xã Quảng Đại từ 2016 đến 2020

       Ngày 01/01/2016, xã Quảng Đại được điều chuyển địa giới hành chính về thị xã Sầm Sơn( nay là thành phố Sầm Sơn) theo Nghị quyết 935 của UB TV Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới Huyện Quảng Xương để mở rộng  địa giới hành chính Thị xã Sầm Sơn. Tại thời điểm về với thành phố Sầm Sơn xã Quảng Đại có chiều dài bờ biển 1km, diện tích đất tự nhiên: 210,88 ha, diện tích đất sản xuất nông nghiệp xấp xỉ 75 ha, Gồm 5 thôn. Dân số: 1.593 hộ,  6.948 nhân khẩu, dân cư phân bố trên địa bàn 5 thôn.

     Đến tháng 4/2017 theo Nghị quyết 368/2017/NQ-UBTVQH ngày 19/4/2017 xã Quảng Đại trực thuộc Thành Phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

     Thực hiện Quyết định 3110/QĐ-UBND ngày 17/8/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc đổi tên, chuyển thôn thành khu phố; sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố tại xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, theo đó xã Quảng Đại sáp nhập còn 5 thôn: Thôn Huệ Nghiêm (sáp nhập thôn 1 và thôn 2 cũ), thôn Hòa Đông (sáp nhập thôn 3 và thôn 5 cũ), thôn Kênh Lâm (sáp nhập thôn 4 và thôn 6 cũ), thôn Thủ Phú (sáp nhập thôn 8 và ½ thôn 7 phía bắc) và thôn Phú Xá (sáp nhập ½ thôn 7 phía nam và thôn 9 cũ).    

   Trải qua 65 năm xây dựng và trưởng thành, đảng bộ và nhân dân xã nhà tự hào vì những đóng góp đáng kể vào thành tựu có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn còn trực thuộc huyện Quảng Xương cũng như cho đến khi thực hiện nhiệm vụ tại thành phố Sầm Sơn. Đảng bộ và nhân dân xã nhà qua các thời kỳ lớp sau kế tục lớp trước đã và đang góp phần cống hiến sức mình làm rạng danh mảnh đất quê hương Quảng Đại anh hùng và xây dựng quê hương Sầm Sơn trở thành thành phố du lịch trọng điểm của Quốc Gia.

II. Danh sách cán bộ, công chức xã năm 2020

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1. Danh sách cán bộ xã:

 

1

Nguyễn Thị Thanh

BT. ĐU- CT..HĐND

0389988666

2

Nguyễn Hữu Đại

P. BTTT - CT HĐND xã

0916290608

3

Nguyễn Trường Giang

PBT. CT UBND

0977675548

4

Nguyễn Thế Chiến

PCT. HĐND xã

0977816408

5

Trần Hữu Thành

PCT. UBND xã

0945071236

6

Phạm Thị Dung

PCT. UBND xã

0976121980

7

Hoàng Văn Tuấn

CT. MTTQ xã

0912413000

8

Lê Bá Dũng

CT. HND xã

0974484929

9

Phạm Văn Tiếp

BT. ĐTN xã

0972807227

10

Nguyễn Thị Hiếu

CT. HPN xã

0979856296

11

Nguyễn Huy Hải

CT. HCCB xã

0974672398

2. Danh sách công chức xã

1

Nguyễn Thị Hằng

VP - TK

0853108789

2

Trần Văn Hùng

VP -TK

0347168781

3

Phạm Văn Đoan

CSXH

0973889480

4

Nguyễn Văn Thuận

VHXH

0984719626

5

Phạm Văn Vũ

TPHT

0382232397

6

Nguyễn Thị Trang

TPHT

0971558113

7

Bùi Thị Hiền

KTNS

0947737816

8

Phạm Thị Quyết

KTTC

0973445789

9

Ngô Thị Hương

Địa chính NNMT

0984809042

10

Nguyễn Văn Phiên

Địa chính XD

0901743736

         

 

 

°