Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thành phố Sầm Sơn

http://thp.thanhhoa.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx?idAgen=23
http://gis.thanhhoacpi.vn/geditor.aspx?mapid=438&gtoken=C676D50531A19A60ED92907706031D5FBA56B80998351345B0DF34F552E01DF37973FF769AAB9139C4B794BC55859F4202E2F48E02AC1D58F5193AC143FDC548F789EBFC8B4F12EC27C37BB157BF1930C394C247
http://stttt.thanhhoa.gov.vn/newsdetail.aspx?id=486

Phát huy sức mạnh ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên thành phố Sầm Sơn (11/11/2019)

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, đời sống của nhân dân thành phố không ngừng được cải thiện, tinh thần dân tộc, lòng yêu nước được khơi dậy mạnh mẽ. Trong nhiệm...

Phát huy sức mạnh ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên thành phố Sầm Sơn (11/11/2019)

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, đời sống của nhân dân thành phố không ngừng được cải thiện, tinh thần dân tộc, lòng yêu nước được khơi dậy mạnh mẽ. Trong nhiệm...

Dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5: Sầm Sơn đón trên 730.000 lượt khách, doanh thu đạt 807... (02/05/2019)

Theo số liệu thống kê của UBND TP Sầm Sơn, trong 5 ngày nghỉ lễ từ 27-4 đến 1-5, TP Sầm Sơn đã đón số lượng khách du lịch ước tính trên 730.000 người, tăng trên 30% so với cùng kỳ năm 2018; doanh...