Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thành phố Sầm Sơn

http://thp.thanhhoa.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx?idAgen=23
http://gis.thanhhoacpi.vn/geditor.aspx?mapid=438&gtoken=C676D50531A19A60ED92907706031D5FBA56B80998351345B0DF34F552E01DF37973FF769AAB9139C4B794BC55859F4202E2F48E02AC1D58F5193AC143FDC548F789EBFC8B4F12EC27C37BB157BF1930C394C247
http://stttt.thanhhoa.gov.vn/newsdetail.aspx?id=486

Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở (13/12/2019)

Sáng ngày 13/12, đồng chí Võ Mạnh Sơn, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị tổng kết nhiệm vụ xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ năm 2019, nhiệm vụ...

Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở (13/12/2019)

Sáng ngày 13/12, đồng chí Võ Mạnh Sơn, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị tổng kết nhiệm vụ xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ năm 2019, nhiệm vụ...

Thành phố Sầm Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác du lịch năm 2019, triển... (05/12/2019)

Sáng ngày 5/12, thành phố Sầm Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác du lịch năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Lương Tất Thắng, Phó Bí thư thành uỷ, Chủ tịch UBND thành...