Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thành phố Sầm Sơn

https://phanhoi.thanhhoa.gov.vn/
http://ytethanhhoa.gov.vn/web/trang-chu/tin-hoat-dong/tin-hoat-dong-cua-don-vi/thong-bao-cap-nhat-thong-tin-moi-dich-benh-covid-19.html
https://chuyendoiso.thanhhoa.gov.vn/cds/index.aspx

Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đưa hoạt động dịch vụ du lịch... (30/06/2022)

Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đưa hoạt động dịch vụ du lịch vào nề nếp là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy Lương Tất Thắng tại hội nghị Ban chỉ đạo hoạt động dịch vụ du...

Trung tâm học tập cộng đồng Phường Quảng Châu: Phát động Tuần lễ hưởng ứng... (06/10/2022)

Sáng ngày 6.10, Trung tâm học tập cộng đồng phường Quảng Châu tổ chức lễ phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời và khai giảng năm học mới 2022 – 2023 với chủ đề “Thúc đẩy chuyển đổi số phục...