Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thành phố Sầm Sơn

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
4086/KH-UBND 30/10/2020 Kế hoạch Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9
3820/QĐ-UBND 29/10/2020 Kiện toàn Hội đồng Thi đua, Khen thưởng thành phố Sầm Sơn
4046/KH-UBND 28/10/2020 Tổ chức tập huấn Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên
4045/KH-UBND 28/10/2020 Thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Dân quân tự vệ, Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019
4052/TB-UBND 28/10/2020 V/v tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Du lịch thành phố Sầm Sơn
4016/UBND-VP 23/10/2020 V/v thông báo địa điểm đậu đỗ xe của đại biểu tham dự Lễ khởi công dự án Quảng trường biển - tổ hợp đô thị du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp Sầm Sơn và đón nhận bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Sầm Sơn.
4003/KH-UBND 23/10/2020 KẾ HOẠCH Bảo vệ môi trường thành phố Sầm Sơn giai đoạn 2020-2025.
3996/PA-UBND 23/10/2020 Tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Du lịch
3953/UBND-GDĐT 20/10/2020 Kế hoạch triển khai, thực hiện Chỉ thị số 666/CT-BGDĐT ngày 24/8/2020 của Bộ GDĐT về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020 - 2021 của ngành Giáo dục
3955/KH-UBND 20/10/2020 Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.
3944/KH-UBND 20/10/2020 Kế hoạch trợ giúp pháp lý năm 2020 trên địa bàn thành phố Sầm Sơn
3913/KH-UBND 19/10/2020 kế hoach đăng cai đón, tiễn chặng 3,4 Giải đua xe đạp VTV 2020
3907/TB-HĐSTTH 19/10/2020 Về việc tổ chức sát hạch sơ tuyển thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non, Tiểu học từ hạng III lên hạng II năm 2020
3889/TB-UBND 16/10/2020 THÔNG BÁODanh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp/UBND cấp huyện/ UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa
3871/UBND-VHTT 15/10/2020 V/v tập trung cao độ các hoạt động tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
1 2 3 4 5 6