298 người đang online
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1790/TB-HĐXT 15/04/2024 Thông báo Danh sách thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 kỳ kiểm tra, sát hạch HĐGV theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ
1789/TB-HĐXT 15/04/2024 Nội dung ôn tập phỏng vấn xét tuyển HĐLĐ làm giáo viên theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ
1056/QĐ-UBND 12/04/2024 Quyết định phê duyệt danh sách thi sinh đủ điều kiện tham dự Vòng 2 kỳ xét tuyển HĐLĐ111
1604/TB-UBND 05/04/2024 Công bố công khai đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040
700/QĐ-UBND 13/03/2024 Kiện toàn Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất; thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư; tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân; xác định giá đất đối với diện tích vượt hạn mức khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Sầm Sơn.
1001/KH-UBND 07/03/2024 v/v xét tuyển hợp đồng giáo viên theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP của Chính Phủ đối với các công lập thuộc UBND thành phố Sầm Sơn
123-KH/BTGTU 01/03/2024 Kế hoạch tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2024
559/QĐ-UBND 23/02/2024 Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư, tái định cư Phúc Quang, xã Quảng Minh, thành phố Sầm Sơn.
784/TB-UBND 23/02/2024 THÔNG BÁO Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo/UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa
640/TB-UBND 06/02/2024 THÔNG BÁO Danh mục thủ tục hành chính trực tuyến toàn trình không sử dụng hồ sơ giấy trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
639/TB-UBND 06/02/2024 THÔNG BÁO Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa
597/KH-UBND 05/02/2024 Tiếp nhận viên chức, công chức vào làm công chức hành chính cơ quan UBND
493/TB-UBND 30/01/2024 THÔNG BÁO Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực Du lịch, Văn hoá cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa
494/TB-UBND 30/01/2024 THÔNG BÁO Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo/ UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa
279/TB-UBND 18/01/2024 THÔNG BÁO Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo/ Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Thanh Hóa
1 2 3 4 5 6    
°