Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thành phố Sầm Sơn

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1846/KH-UBND 14/05/2021 Kế hoach tháng hành động trẻ em 2021
1857/KH-UBND 14/05/2021 KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2021.
1817/TB-UBND 12/05/2021 Công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của các cơ quan Nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 2021
1819/TB-UBND 12/05/2021 Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
1682/KH-UBND 02/05/2021 Kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại; chống ép giá, ép khách và bảo đảm VSATTP cao điểm mùa du lịch năm 2021
1676/TB-UBND 30/04/2021 Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa
1668/PA-UBND 29/04/2021 Phương án sản xuất vụ Thu Mùa năm 2021
1664/KH-UBND 29/04/2021 Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hoạt động kinh doanh dịch vụ thương mại và du lịch trong thời gian cao điểm mùa du lịch năm 2021
1629/KH-UBND 28/04/2021 UBND thành phố Sầm Sơn ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thanh niên trên địa bàn thành phố
1725/QĐ-UBND 19/04/2021 V/v Thành lập Ban Tổ chức Lễ hội du lịch biển thành phố Sầm Sơn năm 2021
1467/KH-UBND 19/04/2021 KẾ HOẠCH Ứng phó với các thảm họa dịch bệnh trên địa bàn thành phố Sầm Sơn năm 2021
1694/QĐ-UBND 16/04/2021 Kiện toàn Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thành phố Sầm Sơn
1689/QĐ-UBND 16/04/2021 Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật thành phố Sầm Sơn năm 2021
1688/QĐ-UBND 16/04/2021 Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Sầm Sơn năm 2021
1442/KH-UBND 16/04/2021 KẾ HOẠCH Hành động bảo vệ môi trường, đảm bảo việc thu gom xử lý chất thải rắn, nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2021-2025.
1 2 3 4 5 6