Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thành phố Sầm Sơn

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3273/QĐ-UBND 16/07/2019 V/v kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Sầm Sơn
2444/TB-UBND 21/06/2019 Thông báo danh sách và kết quả tính điểm các thí sinh đăng ký dự xét tuyển hợp đồng giáo viên mầm non năm 2019 theo Nghị định 06/2018/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ
2158/TB-UBND 31/05/2019 Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển hợp đồng giáo viên mầm non năm 2019 theo Nghị định số 06/2018/NĐ-TTg ngày 05/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ
1675/PA-UBND 03/05/2019 Phương án xét tuyển hợp đồng giáo viên mầm non theo Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Chính Phủ
109/NV 02/05/2019 V/v thực hiện Kế hoạch xét thăng hạng giáo viên mầm non, tiểu học, THCS năm 2019
110/NV 02/05/2019 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND về ban hành Quy định các tiêu chí và trình tự, thủ tục xét, công nhận các danh hiệu kiểu mẫu
1492/QĐ-UBND 05/04/2019 V/v kiện toàn Ban Chỉ đạo Cứu hộ, cứu nạn và sở cấp cứu biển thành phố Sầm Sơn
1230/UBND-VHTT 03/04/2019 V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền cao điểm cho Lễ hội tình yêu - Hòn Trống Mái và Lễ hội Du lịch biển Sầm Sơn năm 2019
1130/KH-UBND 29/03/2019 Kế hoạch tổ chức Lễ hội "Tình yêu - Hòn Trống Mái, Sầm Sơn" và Lễ hội Du lịch biển Sầm Sơn năm 2019
904/PA-UBND 13/03/2019 Phương án Tổ chức giao thông tại trung tâm thành phố Sầm Sơn năm 2019-2020
771/PA-UBND 05/03/2019 Phương án quản lý giá đối với hàng hóa dịch vụ trên địa bàn thành phố Sầm Sơn năm 2019
742/PA-UBND 04/03/2019 Phương án quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch trên địa bàn thành phố Sầm Sơn năm 2019
743/PA-UBND 04/03/2019 Phương án quản lý và tổ chức hoạt động tại Cụm di tích lịch sử văn hóa và danh thắng núi Trường Lệ năm 20
739/PA-UBND 02/03/2019 Phương án Tổ chức quản lý kinh doanh dịch vụ nhiếp ảnh trên địa bàn thành phố Sầm Sơn
738/PA-UBND 02/03/2019 Phương án Quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách bằng xe ô tô điện 04 bánh trên địa bàn thành phố Sầm Sơn
1 2 3 4 5 6