2105 người đang online
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 2/TB-UBND
Ngày ban hành 02/01/2024
Trích yếu THÔNG BÁO Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm 2_TB-UBND.pdf

°