Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thành phố Sầm Sơn

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 3969/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/09/2019
Trích yếu V/v kiện toàn Ban Chỉ đọa Cứu hộ, cứu nạn và sở cấp cứu biển thành phố Sầm Sơn
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân thành phố Sầm Sơn
Lĩnh vực Cải cách Hành chính
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm Tải xuống