Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thành phố Sầm Sơn

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 2877/BC-UBND
Ngày ban hành 31/07/2020
Trích yếu Báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ; Nghị định số 157/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ về sửa đổi bổ xung Nghị định số 150 về " Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh".
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản Báo cáo
Tài liệu đính kèm Tải xuống