Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thành phố Sầm Sơn

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 3011/UBND-TNMT
Ngày ban hành 10/08/2020
Trích yếu Vv triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ tại Công văn số 5724/VPCP-KGVX ngày 14/7/2020
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm Tải xuống