Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thành phố Sầm Sơn

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 3352/KH-UBND
Ngày ban hành 07/09/2020
Trích yếu KẾ HOẠCHThực hiện Chương trình truyền thông Dân số đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Sầm Sơn
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản Kế hoạch
Tài liệu đính kèm Tải xuống