Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thành phố Sầm Sơn

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 3464/UBND-VP
Ngày ban hành 14/09/2020
Trích yếu V/v chấn chỉnh thực hiện các khoản thu đầu năm học 2020-2021 và đảm bảo các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm Tải xuống