Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thành phố Sầm Sơn

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 3299/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/09/2020
Trích yếu v/v Kiện toàn Tổ thẩm tra công nhận xã, phường an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Sầm Sơn
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm Tải xuống