Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thành phố Sầm Sơn

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 4956/TB-UBND
Ngày ban hành 29/12/2020
Trích yếu Thông báo Tuyển dụng công chức cấp xã theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản Thông báo
Tài liệu đính kèm Tải xuống