Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thành phố Sầm Sơn

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 1180/TB-UBND
Ngày ban hành 31/03/2021
Trích yếu THÔNG BÁO Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới/sửa đổi/bãi bỏ trong lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp/UBND cấp huyện/UBND cấp xã, tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm Tải xuống