Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thành phố Sầm Sơn

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 1688/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/04/2021
Trích yếu Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Sầm Sơn năm 2021
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm Tải xuống