Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thành phố Sầm Sơn

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 1668/PA-UBND
Ngày ban hành 29/04/2021
Trích yếu Phương án sản xuất vụ Thu Mùa năm 2021
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản Phương án
Tài liệu đính kèm Tải xuống