Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thành phố Sầm Sơn

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 2927/UBND-VP
Ngày ban hành 12/07/2021
Trích yếu V/v quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm Tải xuống