Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thành phố Sầm Sơn

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 3629/TB-UBND
Ngày ban hành 13/08/2021
Trích yếu Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tại MBQH khu xen cư, tái định cư Trung Tiến (khu 1), phường Quảng Tiến
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm gia-Trung-Tien-_bichnnsamson-13-08-2021_18h52p41(13.08.2021_21h35p12)_signed.pdf