Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thành phố Sầm Sơn

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 6767/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/11/2021
Trích yếu Ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Sầm Sơn
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm ng-truoc-thoi-han_tulvsamson-26-10-2021_19h45p18(04.11.2021_08h05p12)_signed.pdf