Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thành phố Sầm Sơn

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 5749/TB-UBND
Ngày ban hành 26/11/2021
Trích yếu Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành/sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/UBND cấp huyện/UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm q4414-378.pdf
6.11.2021_08h37p07)_signed.pdf