Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thành phố Sầm Sơn

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 473/TB-UBND
Ngày ban hành 25/01/2022
Trích yếu Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được bãi bỏ lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản Thông báo
Tài liệu đính kèm 94-1-20221642645745813trangnt21.01.2022_14h02p04_thinv_21-01-2022-14-06-03_signed-219.pdf
khoalvsamson-25-01-2022_15h55p06(25.01.2022_16h33p34)_signed.pdf