Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thành phố Sầm Sơn

Chức năng - Nhiệm vụ - Quyền hạn - Tổ chức của Văn phòng HĐND&UBND thành phố

100%

Văn phòng HĐND&UBND thành phố Sầm Sơn
Địa chỉ: Số 7, đường Tây Sơn, phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn
Điện thoại: (0237) 3821 323   

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

ĐỊA CHỈ EMAIL

1

 Nguyễn Thị Phương Thanh

Chánh Văn phòng

0982 802 196

 

2

 Lê Văn Khoa

Phó Chánh Văn phòng

0915 040 680

 

3

 Trần Thị Lan

Kế toán

   

4

 Lữ Trọng Văn

Hành chính tổng hợp

   

5

 Vũ Đình Dũng

Hành chính tổng hợp

   

6

 Lê Thị Tuấn

Tiếp dân

   

7

 Cao Thị Hợp

Văn Thư

   

8

 Vũ Thị Bình

Hành chính Một cửa

   

9

 Nguyễn Thị Linh Chi

Hành chính Một cửa

   

10

 Nguyễn Đăng Hưng

Công nghệ thông tin

   

11

Lê Thị Hương

Y tế

 

 

12

 Lê Thị Bình

Phục vụ

   

13

 Bùi Văn Tâm

Phục vụ, Kỹ thuật

   

14

 Trần Văn Hà

Lái xe

   

15

 Lê Văn Nghĩa

Lái xe

   

16

 Trương Thanh Tùng

Lái xe