299 người đang online

Chức năng - Nhiệm vụ - Quyền hạn - Tổ chức của Văn phòng HĐND&UBND thành phố

100%

Văn phòng HĐND&UBND thành phố Sầm Sơn
Địa chỉ: Số 7, đường Tây Sơn, phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn
Điện thoại: (0237) 3821 323   

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

ĐỊA CHỈ EMAIL

1

 Nguyễn Thị Phương Thanh

Chánh Văn phòng

0982 802 196

 

2

 Lữ Trọng Văn

Hành chính tổng hợp

   

3

 Vũ Đình Dũng

Hành chính tổng hợp

   

4

 Trần Thị Lan

Kế toán

   

5

 Lê Thị Tuấn

Tiếp dân

   

6

 Cao Thị Hợp

Văn Thư

   

7

 Vũ Thị Bình

Hành chính Một cửa

   

8

 Nguyễn Thị Linh Chi

Hành chính Một cửa

   

9

 Vũ Đình Hùng

Hành chính Một cửa

   

10

 Nguyễn Đăng Hưng

Tổng hợp

   

11

Lê Thị Hương

Y tế

 

 

12

 Lê Thị Bình

Phục vụ

   

13

 Bùi Văn Tâm

Phục vụ, Kỹ thuật

   

14

 Trần Văn Hà

Lái xe

   

15

Nguyễn Văn Cường

Lái xe

   

16

 Trương Thanh Tùng

Lái xe

   

17

 Dương Văn Huỳnh

Bảo vệ

   

18

 Nguyễn Xuân Hường

Bảo vệ