Chức năng - Nhiệm vụ - Quyền hạn - Tổ chức của Văn phòng HĐND&UBND thành phố

100%

Văn phòng HĐND&UBND thành phố Sầm Sơn
Địa chỉ: Số 6, đường Lê Lợi, phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn
Điện thoại: (037) 3821 323   

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

ĐỊA CHỈ EMAIL

1

 Phạm Gia Long

Chánh Văn phòng

0912 150 549  

2

 Trần Phan Vũ

Phó Chánh Văn phòng

0123 6655 222

 

3

 Nguyễn Thị Phương Thanh

Phó Chánh Văn phòng

 

 

4

 Trần Thị Lan

Kế toán

   

5

 Lữ Trọng Văn

Chuyên viên

   

6

Bùi Thị Thu Hường

Chuyên viên

   

7

 Cao Thị Hợp

Văn Thư

   

8

 Bùi Văn Tâm

Cán bộ

   

9

 Lê Thị Bình

Cán bộ

   

10

 Nguyễn Thanh Thúy

Cán bộ

   

11

  Nguyễn Trọng Tân

Cán bộ

   

12

 Nguyễn Đăng Hưng

Cán bộ

   

13

Nguyễn Thị Linh Chi

Cán bộ

   

14

 Vũ Thị Bình

Cán bộ

   

15

 Lê Thị Tuấn

Cán bộ

   

16

 Trần Văn Hà

Lái xe

   

17

 Nguyễn Văn Nghĩa

Lái xe

   

18

 Trương Thanh Tùng

Lái xe

   

19