Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thành phố Sầm Sơn

Chức năng - Nhiệm vụ - Quyền hạn - Tổ chức của Văn phòng HĐND&UBND thành phố

100%

Văn phòng HĐND&UBND thành phố Sầm Sơn
Địa chỉ: Số 6, đường Lê Lợi, phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn
Điện thoại: (037) 3821 323   

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

ĐỊA CHỈ EMAIL

1

 Phạm Gia Long

Chánh Văn phòng

0967 165 555  

2

 Nguyễn Thị Phương Thanh

Phó Chánh Văn phòng

0982 802 196  

3

 Trần Thị Lan

Kế toán

   

4

 Lữ Trọng Văn

Quản trị mạng

   

5

 Bùi Thị Thu Hường

Cb Một cửa

   

6

 Cao Thị Hợp

Văn Thư

   

7

 Bùi Văn Tâm

Cán bộ

   

8

 Lê Thị Bình

Cán bộ

   

9

 Nguyễn Thanh Thúy

Cb Một cửa

   

10

 Nguyễn Đăng Hưng

Cb Một cửa

   

11

 Nguyễn Thị Linh Chi

Cb Một cửa

   

12

 Vũ Thị Bình

Cb Một cửa

   

13

 Lê Thị Tuấn

Tiếp dân

   

14

 Lê Xuân Thanh

Thư ký

   

15

 Trần Văn Hà

Lái xe

   

16

 Nguyễn Văn Nghĩa

Lái xe

   

17

 Trương Thanh Tùng

Lái xe

   

18

 Nguyễn Văn Sơn

Bảo vệ

   

19

 Trịnh Ngọc Diệu

Bảo vệ