Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thành phố Sầm Sơn

Chức năng - Nhiệm vụ - Quyền hạn - Tổ chức của Văn phòng HĐND&UBND thành phố

100%

Văn phòng HĐND&UBND thành phố Sầm Sơn
Địa chỉ: Số 7, đường Tây Sơn, phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn
Điện thoại: (0237) 3821 323   

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

ĐỊA CHỈ EMAIL

1

 Nguyễn Thị Phương Thanh

Chánh Văn phòng

0982 802 196

 

2

 Lê Văn Khoa

Phó Chánh Văn phòng

0915 040 680

 

3

 Trần Thị Lan

Kế toán

   

4

 Lữ Trọng Văn

Hành chính tổng hợp

   

5

 Vũ Đình Dũng

Hành chính tổng hợp

   

6

 Cao Thị Hợp

Văn Thư

   

7

 Lê Thị Tuấn

Tiếp dân

   

8

 Vũ Thị Bình

Hành chính Một cửa

   

9

 Nguyễn Thị Linh Chi

Hành chính Một cửa

   

10

 Nguyễn Đăng Hưng

Công nghệ thông tin

   

11

 Lê Thị Bình

Phục vụ

   

12

 Bùi Văn Tâm

Phục vụ, Kỹ thuật

   

13

 Trần Văn Hà

Lái xe

   

14

 Lê Văn Nghĩa

Lái xe

   

15

 Trương Thanh Tùng

Lái xe