Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thành phố Sầm Sơn

http://stttt.thanhhoa.gov.vn/newsdetail.aspx?id=486
https://phanhoi.thanhhoa.gov.vn/
http://ytethanhhoa.gov.vn/web/trang-chu/tin-hoat-dong/tin-hoat-dong-cua-don-vi/thong-bao-cap-nhat-thong-tin-moi-dich-benh-covid-19.html
https://www.90namdangbothanhhoa.vn/

Thành phố Sầm Sơn: thành lập các chốt kiểm dịch Covid - 19 (06/04/2020)

Thực hiện Chỉ thị số 16 - CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 03 - CT/UBND của UBND thành phố về việc thực hiện cách ly toàn xã hội từ 0h ngày 1/4/2020 để thực hiện công tác phòng chống...

Thành phố Sầm Sơn: thành lập các chốt kiểm dịch Covid - 19 (06/04/2020)

Thực hiện Chỉ thị số 16 - CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 03 - CT/UBND của UBND thành phố về việc thực hiện cách ly toàn xã hội từ 0h ngày 1/4/2020 để thực hiện công tác phòng chống...

Lễ hội tình yêu 2020: Chuyện tình của đá (19/03/2020)

Chiều ngày 18/3, các đồng chí Phạm Văn Tuấn, Bùi Quốc Đạt, Phó Chủ tịch UBND thành phố đã nghe và cho ý kiến xây dựng kịch bản Lễ hội tình yêu năm 2020.