Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác chuyển đổi số 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022.

Chiều ngày 22/7/2022, Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác chuyển đổi số 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Mai Xuân Liêm – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh chủ trì hội nghị. Toàn cảnh hội nghị trực tuyến sơ kết công tác chuyển đổi số 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022.

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến sơ kết công tác chuyển đổi số 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022.

        Tham dự Hội nghị tại điểm cầu thành phố Sầm Sơn có các đồng chí: Lê Văn Tú, Phó bí thư, Chủ tịch UBND thành phố; thành viên tổ công tác Ban chỉ đạo chuyển đổi số, và đại diện lãnh đạo các phòng ban, ngành có liên quan.

Các đại biểu dự hội nghị.

          Theo Báo cáo của BCĐ Chuyển đổi số cấp tỉnh được đồng chí Đỗ Hữu Quyết – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông trình bày tại Hội nghị, 6 tháng đầu năm 2022 công tác chuyển đổi số toàn tỉnh đạt được nhiều kết quả ghi nhận.

          Cụ thể, về xây dựng chính quyền số, 100% cán bộ, công chức đã thực hiện tiếp nhận, luân chuyển, xử lý văn bản đi/đến, dự thảo, xin ý kiến, trình duyệt, ký số, phát hành văn bản trên phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc; 100% văn bản và hồ sơ công việc được thực hiện trên môi trường mạng. Tổng số lượt văn bản trao đổi, xử lý trên môi trường điện tử là 1.902.270 văn bản (1.328.552 văn bản đến; 573.718 văn bản đi); tỷ lệ văn bản được ký số đạt trên 99,8% giúp cho hoạt động của các cơ quan, đơn vị công khai, minh bạch, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành trong cơ quan nhà nước. Cổng dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh đã cung cấp 149 dịch vụ công mức độ 3 và 725 dịch vụ công mức độ 4 (chiếm 36%) của 03 cấp hành chính; đã tích hợp lên Cổng dịch vụ công Quốc gia 776 dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4.

                   Tại Hội nghị các đại biểu đã trao đổi về những nội dung chuyển đổi số của ngành, địa phương thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2022, khó khăn, vướng mắc và phương hướng, giải pháp hoàn thành các nhiệm vụ còn lại trong 6 tháng cuối năm 2022.

          Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Mai Xuân Liêm – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh đánh giá cao và ghi nhận những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm về công tác chuyển đổi số của tỉnh. Đồng chí Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, nút thắt cần phải tháo gỡ để triển khai thực hiện các kế hoạch về chuyển đổi số trong thời gian tới. Đồng chí nhấn mạnh, quá trình chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài, cần thường xuyên và sự quyết tâm của người đứng đầu trong các cơ quan quản lý nhà nước; xác định yếu tố con người và thể chế là đầu tiên. Đồng chí cũng cho rằng, việc đưa chỉ tiêu về chuyển đổi số vào đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ cuối năm của các sở, ban, ngành, địa phương là việc cần thiết, quan trọng. Bên cạnh đó, sự vào cuộc chung tay của cả hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp thì mới thành công.

          Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, đồng chí Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Chuyển đổi số Mai Xuân Liêm yêu cầu các ngành, địa phương rà soát, xem xét các nhiệm vụ còn lại về công tác chuyển đổi số của đơn vị mình để có giải pháp trong 6 tháng cuối năm hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Đồng chí yêu cầu các đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo, Chủ tịch UBND các huyện, thị, xã, thành phố cần tập trung chỉ đạo, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện việc chuyển đổi số của ngành, địa phương mình năm 2022 và thời gian tới; với các nội dung trọng tâm như sau: Tiếp tục triển khai nhiệm vụ theo Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 10/6/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về triển khai thúc đẩy phát triển thương mại điện tử dựa trên Nền tảng sàn thương mại điện tử; Kế hoạch số 99/KH-BCĐ ngày 05/4/2022 về hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số năm 2022; Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 25/4/2022 triển khai các nhiệm vụ thúc đẩy chuyển đổi số năm 2022 trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 969/QĐ-UBND ngày 18/3/2022 của UBND tỉnh về chỉ tiêu chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã (nhất là 94 xã chuyển đổi số năm 2022)…Tăng cường chỉ đạo, thực hiện ngay có hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến. Giám đốc các sở, ban ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trực tiếp chỉ đạo, triển khai chuyển đổi số bảo đảm hiệu quả, thiết thực; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao về chuyển đổi số. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo UBND cấp xã đảm bảo thực hiện chuyển đổi số cấp xã theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông để hoàn thành các chỉ tiêu được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Quyết định số 969/QĐ-UBND ngày 18/3/2022.  Giao Sở Tài chính khẩn trương tổng hợp kinh phí trình Chủ tịch UBND tỉnh, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh giao kinh phí để các chủ đầu tư tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ theo quy định. Giám đốc các sở, ngành, đơn vị đã được Chủ tịch UBND tỉnh giao lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, dự toán ứng dụng CNTT tại Công văn số 6004/UBND-CNTT ngày 29/4/2022. Hàng tháng, quý báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

          Sau Hội nghị này, giao cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh dự thảo thông báo kết luận Hội nghị để báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của tỉnh và để các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện./.

Nam Trang