Quyết tâm triển khai hiệu quả Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Sáng 9-8, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06). Hội nghị được kết nối tới hơn 10.600 điểm cầu các quận, huyện, xã, phường, thị trấn trong toàn quốc.

Tại điểm cầu UBND TP Sầm Sơn, đồng chí Lê Văn Tú, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.

        Tại điểm cầu UBND TP Sầm Sơn, đồng chí Lê Văn Tú, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố, UBND thành phố chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí  là các thành viên tổ công tác thực hiện Đề án 06 được phê duyệt theo Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 6-1-2022.Tham 

        Đề án 06 được phê duyệt theo Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 6-1-2022. Mục tiêu tổng thể của Đề án là ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để phục vụ 5 nhóm tiện tích đó là: Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; phục vụ công dân số; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp. Đề án xác định 13 nhóm nhiệm vụ chung, 89 nhiệm vụ cụ thể của các bộ, ngành Trung ương; 13 nhóm nhiệm vụ chung và 8 nhiệm vụ cụ thể của các địa phương.

        Sau 6 tháng triển khai thực hiện, các bộ, ngành đã hoàn thành 21/89 nhiệm vụ; các địa phương hoàn thành 4/13 nhiệm vụ chung và 1/8 nhiệm vụ cụ thể. Đưa 21/25 dịch vụ thiết yếu thực hiện trên môi trường điện tử, đạt kết quả tích cực.

        Việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đã mang lại nhiều tiện lợi cho người dân và doanh nghiệp. Điểm nổi bật là, Bộ Công an đã hoàn thành 11/11 dịch vụ công mức độ 3, 4; đồng thời mở rộng thực hiện 187/227 nhóm dịch vụ công khác của lực lượng Công an Nhân dân, trong đó việc cấp hộ chiếu qua mạng, phân cấp đăng ký ô tô, xe máy về cấp huyện, cấp xã được người dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai đăng ký dự thi trực tuyến cho gần 1 triệu thí sinh (đạt tỷ lệ 93,1%), góp phần tiết kiệm chi phí rất lớn. Hiện đang tiếp tục triển khai dịch vụ công trực tuyến “Đăng ký xét tuyển trình độ đại học, cao đẳng Ngành Giáo dục mầm non năm 2022” trên cổng dịch vụ công quốc gia.

        Theo báo của của Tổ công tác triển khai Đề án 06, tính đến ngày 31-7-2022, CSDLQG về dân cư đã triển khai kết nối chính thức đối với một số cơ sở dữ liệu của 11 bộ, ngành; 4 doanh nghiệp Nhà nước (Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Viettel, Vinaphone, Mobifone) và 14 địa phương.

        Đặc biệt, ngày 18-7-2022, Bộ Công an đã công bố hệ thống định danh và xác thực điện tử đi vào hoạt động chính thức. Đây là bước tiến mới, đưa Việt Nam chính thức là một trong những nước có định danh điện tử quốc gia. Tính đến hết tháng 7-2022, hệ thống đã thu nhận hơn 6,1 triệu hồ sơ và cấp 7.837 tài khoản định danh điện tử cho công dân. Công tác cấp căn cước gắn chíp điện tử tiếp tục được đẩy mạnh, đến nay đã cấp trên 67 triệu thẻ cho công dân. Cùng với đó, đã nghiên cứu triển khai một số ứng dụng của thẻ căn cước gắn chíp điện tử đạt kết quả bước đầu tích cực như: Sử dụng thẻ căn cước tích hợp thông tin thẻ bảo hiểm phục vụ người dân đi khám bệnh; triển khai thí điểm xác thực danh tính qua thẻ căn cước công dân tại các quầy giao dịch của 5 ngân hàng; thí điểm sử dụng thẻ căn cước công dân thay thẻ ATM tại thành phố Hà Nội và tỉnh Quảng Ninh...

        Tại Thanh Hóa, tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt các sở, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã triển khai Đề án 06 theo đúng lộ trình. Việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến theo lộ trình Đề án đang được các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã tích cực triển khai thực hiện, trong đó nổi bật là vai trò đi đầu của Công an tỉnh với việc hoàn thành 9/11 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân. Việc rà soát, làm sạch dữ liệu dân cư, dữ liệu chuyên ngành đang được triển khai theo lộ trình, phục vụ tích cực việc thực hiện các dịch vụ công, đồng thời từng bước bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư phục vụ các tiện ích của Đề án…

        Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu thống nhất cao với những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế sau 6 tháng triển khai thực hiện Đề án. Đồng thời nêu bật những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện Đề án tại các ngành, địa phương và đề xuất nhiều giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án trong thời gian tới.

        Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Đề án 06 nhằm cụ thể hóa công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Ngay sau khi được phê duyệt, Đề án đã được triển khai từ Trung ương đến cơ sở, thu được những kết quả bước đầu tích cực, được người dân, doanh nghiệp đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao. Qua đó góp phần thay đổi phương thức quản lý công dân; khắc phục tình trạng thiếu thống nhất và nâng cao chất lượng, hiệu quả trong quản lý thông tin công dân; tiết kiệm thời gian, công sức, tạo điều kiện thuận lợi và nền tảng quan trọng để triển khai dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp, góp phần đẩy mạnh phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.

        Tuy nhiên, những kết quả đạt được mới chỉ là bước đầu, để hoàn thành các mục tiêu trong năm 2022 và những năm tiếp theo của Đề án 06, phía trước chúng ta còn rất nhiều việc phải làm; một số việc đề ra nhưng chậm tiến độ phải khẩn trương triển khai; có những việc chúng ta nhìn thấy nguy cơ khó hoàn thành nếu không chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ ngay từ bây giờ.

        Từ yêu cầu thực tiễn đặt ra, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương liên tục đổi mới tư duy, có tầm nhìn chiến lược, vừa triển khai nhiệm vụ trước mắt, vừa hoạch định nhiệm vụ lâu dài; đặt ra mục tiêu cụ thể cho từng năm, từng giai đoạn phù hợp lợi ích quốc gia, tránh lãng phí nguồn lực. Tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực và sự tham gia của cả hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp trong phát triển chuyển đổi số để thực hiện thành công Đề án. Đồng thời tập trung triển khai thành công hệ sinh thái công dân số để người dân, doanh nghiệp hiểu, sử dụng, làm giàu thông tin và là bộ phận không thể tách rời trong đời sống kinh tế - xã hội của người dân.

        Thủ tướng Chính phủ lưu ý, việc sử dụng tài nguyên thông tin, dữ liệu phải thiết thực, hiệu quả, có tính kết nối, liên thông, chia sẻ cao. Điều này không chỉ phục vụ cho phát triển Chính phủ số mà còn phục vụ cho nền kinnh tế số, xã hội số, công dân số; phát triển phải nganh tầm với vị thế quốc gia, phù hợp xu thế thời đại.

        Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm, đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu. Khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân đạt thành tích tốt; xử lý nghiêm các trường vi phạm; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt phương châm “đúng, đủ, sạch, sống”, bảo đảm an ninh, an toàn cho người dân.

        Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục nâng cao công tác chỉ đạo, điều hành, không cầu toàn, không nóng vội, làm chắc chắn, thận trọng, quyết liệu, kịp thời, hiệu quả. Trước mắt tập trung chỉ đạo triển khai đúng tiến độ các nhiệm vụ trọng tâm, đột phát đã được xác định.

        Để thực hiện thành công Đề án, Thủ tướng nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm cũng như ý nghĩa của việc vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, người dân, cộng đồng doanh nghiệp và việc huy động các nguồn lực thực hiện Đề án. Đặc biệt, trong quá trình triển khai thực hiện phải gắn với kiểm tra, đánh giá nhằm mang lại hiệu quả thiết thực cho đất nước, cho Nhân dân.

 

Băng Thanh