Trung tâm học tập cộng đồng Phường Quảng Châu: Phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời và khai giảng năm học 2022 - 2023

Sáng ngày 6.10, Trung tâm học tập cộng đồng phường Quảng Châu tổ chức lễ phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời và khai giảng năm học mới 2022 – 2023 với chủ đề “Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch Covid 19, “ Đọc và học suốt đời theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Phường Quảng Châu phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời và khai giảng năm học 2022 - 2023

          Phát động hưởng ứng “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”, đồng chí Mai Thành Đồng, Chủ tịch UBND phường Quảng Châu khẳng định: Trong những năm qua, chất lượng giáo dục của phường Quảng Châu đã được nâng cao, trong đó, toàn phường đã có 1 Giáo sư, 2 Phó Giáo sư, 3 Tiến sĩ, 13 thạc sĩ, 1 Nhà giáo ưu tú và 10 cán bộ cao cấp; có 24/35 dòng học hiếu học. Tỷ lệ huy động trẻ ra mẫu giáo, phổ tập tiểu học, xóa mù chữ đạt 100%. Hoạt động khuyến tài được chăm lo, hàng năm các chi hội khuyến học khu phố, nhà trường đã khen thưởng cho gần hơn 1900 lượt học sinh đạt thành tích học tập tốt. Phát huy những thành quả đã đạt được, đồng chí Chủ tịch UBND phường mong muốn toàn thể nhân dân đẩy mạnh, phát triển các phương thức học tập điện tử, từng bước tiếp cận chuyển đổi số trong công tác dạy và học trong tình hình mới. Trong đó, đặc biệt phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng và đảng viên: Mỗi đảng viên phải là một công dân học tâp; mỗi gia đình đảng viên phải là gia đình học tập; mỗi chi bộ đảng phải là một đơn vị học tập.

Các tiết mục văn nghệ chào mừng khai giảng TTHTCĐ năm học 2022 - 2023

          Để thực hiện tốt chủ đề của Tuần lễ  hưởng ứng học tập suốt đời và nhiệm vụ năm học 2022 – 2023, UBND phường Quảng Châu chỉ đạo Hội khuyến học phường tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân đi học, xây dựng các mô hình, điển hình về khuyến học, khuyến tài trong nhân dân; đồng thời huy động các nguồn lực tài trợ để động  viên khen thưởng những người học tập tốt và học tập suốt đời. Các nhà trường đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt – học tốt; tăng cường úng dụng công nghệ thông tin trong hoạt độn dạy -  học; thực hiện ng hiêm việc cài đặt, triển khai ứng dụng app “An toàn Covid” “Chuyển đổi số quốc gia”. Trung tâm học tập cộng đổng xây dựng kế hoạch, chương trình học tập cụ thể; mở các lớp học nghề phù hợp với địa phương, phấn đấu số người học tập trong năm đạt từ 2700  lượt trở lên.

         Các học viên tham gia tập huấn chuyên đề “Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ học tập suốt đời sau đại dịch Covid – 19” 

          Ngay sau lễ phát động, TTHTCĐ phường Quảng Châu đã tổ chức tập huấn chuyên đề “Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ học tập suốt đời sau đại dịch Covid – 19” cho các học viên là đoàn viên,  hội viên các tổ chức đoàn thể trên địa bàn phường. Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời; tăng cường trách nhiệm và huy động được sự quan tâm, tham gia của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ nhằm đa dạng hóa các kênh và công cụ học tập suốt đời, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân; đặc biệt trong bối cảnh bình thường mới sau đại dịch COVID 19.

Nguyễn Hiền