Trung tâm học tập cộng đồng phường Quảng Tiến khai giảng năm học mới 2022 - 2023

Sáng ngày 6/10, Trung tâm học tập cộng đồng phường Quảng Tiến tổ chức lễ phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời và khai giảng năm học mới 2022-2023 và tập huấn chuyển đổi số trên địa bàn phường.

Đồng chí Trần Thị Minh, Phó chủ tịch UBND phường Quảng Tiến đã phát động tuần lễ học tập suốt đời

          Tại buổi lễ, đồng chí Trần Thị Minh, Phó chủ tịch UBND phường Quảng Tiến đã phát động tuần lễ học tập suốt đời và khai giảng TTHTCĐ năm học 2022-2023. 

          Năm học 2021- 2022, Trung tâm học tập cộng đồng phường Quảng Tiến  đã triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Phòng giáo dục Đào tạo thành phố và các Nghị quyết, kế hoạch của Đảng ủy – HĐND – UBND phường; đổi mới công tác quản lý chuyên môn, phân công nhiệm vụ cho các thành viên từng tiểu ban về công tác điều tra phổ cập và vận động học viên ra lớp. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể mở các lớp tập huấn hoạt động du lịch dịch vụ, truyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến cán bộ, nhân dân và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học đề ra.

Các đại biểu dự lễ phát động

          Bước vào năm học 2022– 2023, Trung tâm học tập cộng đồng phường Quảng Tiến tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chính quyền về công tác học tập cộng đồng và xã hội hóa giáo dục; tranh thủ sự hỗ trợ và phối hợp của các ban, ngành đoàn thể, Ban giám hiệu các nhà tường để mở các lớp chuyên đề bồi dưỡng kiến thức khoa học, kỹ thuật; tập huấn tuyên truyền các phương án quản lý dịch vụ du lịch, kỹ năng giao tiếp ứng xử; phổ biến, giáo dục pháp luật đến đoàn viên, hội viên và nhân dân. Đa dạng hóa nội dung, chương trình và hình thức đào tạo đáp ứng nhu cầu người học.

Đồng chí Trần Học Đính, Chủ tịch UBND phường Quảng Tiến đã biểu chỉ và đánh trống khai giảng năm học 2022 -2023

          Tại buổi lễ, đồng chí Trần Học Đính, Chủ tịch UBND phường Quảng Tiến đã biểu chỉ đạo và đánh trống khai giảng năm học 2022 -2023 và phát động hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời với chủ đề "Chuyển đổi số thúc đẩy học tập suốt đời". Qua đó, nhằm quán triệt nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời; tăng cường trách nhiệm của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc xây dựng và cung ứng các kênh và công cụ học tập suốt đời cho người dân.

          Ngay sau khai giảng, Trung tâm HTCĐ phường đã phối hợp cùng viễn thông Sầm Sơn tổ chức buổi tập huấn chuyển đổi số trên địa bàn phường. 

Băng Thanh