Hội nghị báo cáo tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu Chuyển đổi số 2022 đối với phường Bắc Sơn và phường Quảng Tiến.

Chiều ngày 31/10/2022, UBND thành phố Sầm Sơn tổ chức hội nghị nghe báo cáo tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu Chuyển đổi số năm 2022 đối với phường Bắc Sơn và phường Quảng Tiến. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban chỉ đạo chuyển đổi số; Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch UBND các phường Quảng Tiến và Bắc Sơn. Đồng chí Bùi Quốc Đạt, Uỷ viên Ban Thường Vụ Thành Uỷ, Phó Chủ tịch UBND Thành phố dự và chủ trì hội nghị.

Đồng chí Bùi Quốc Đạt, Uỷ viên Ban Thường Vụ Thành Uỷ, Phó Chủ tịch UBND Thành phố chủ trì hội nghị  báo cáo tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu Chuyển đổi số năm 2022 đối với phường Bắc Sơn và phường Quảng Tiến.

          Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện lãnh đạo UBND phường Bắc Sơn và phường Quảng Tiến báo cáo kết quả thực hiện các nội dung, chỉ tiêu về chuyển đổi số trên địa bàn phường. Đối với phường Bắc Sơn, có 26/31 chỉ tiêu hoàn thành, trong đó có 4 chỉ tiêu đang triển khai thực hiện, 1 chỉ tiêu về chính quyền số chưa đạt. Đối với phường Quảng Tiến, có 27/30 chỉ tiêu hoàn thành, 2 chỉ tiêu đang triển khai và 1 chỉ tiêu không đạt.

          Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, phân tích những thuận lợi, khó khăn, hạn chế trong quá trình chuyển đổi số. Đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả chuyển đổi số trong thời gian tới.

          Kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Quốc Đạt, Uỷ viên Ban Thường Vụ Thành Uỷ, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị: phường Quảng Tiến và phường Bắc Sơn cần bổ sung, đánh giá rõ các chỉ tiêu bằng các số liệu cụ thể; giao các phòng chuyên môn nghiên cứu, hỗ trợ hai phường các chỉ tiêu chưa đạt. Đề nghị phòng Văn hóa - thông tin chủ trì, tổ chức buổi tập huấn chuyên sâu về công nghệ thông tin cho công chức chuyên môn, phụ trách giúp việc chuyển đổi số để đáp ứng yêu cầu công việc. Đồng thời đề nghị đơn vị cung cấp mạng viễn thông Vinafone, Viettel bố trí nhân sự để hỗ trợ các phường hoàn thành nhiệm vụ được giao, đặc biệt hai phường Quảng Tiến và Bắc Sơn, tiến tới chuẩn bị cho 2 phường được Tỉnh thẩm định công nhận hoàn thành chuyển đổi số.

Nam Trang