Hội nghị xin ý kiến đánh giá về việc thực hiện các chỉ tiêu chuyển đổi số năm 2022 của phường Quảng Tiến Và Phường Bắc Sơn.

Thực hiện thông báo kết luận số 5651/TB -UBND ngày 3/11/2022 của UBND thành phố Sầm Sơn về kết luận của Phó chủ tịch UBND thành phố tại hội nghị nghe báo cáo tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu chuyển đổi số năm 2022 đối với phường Bắc Sơn và phường Quảng Tiến. Chiều ngày 15/11/2022, UBND phường Quảng Tiến tổ chức hội nghị xin ý kiến đánh giá về việc thực hiện các chỉ tiêu chuyển đổi số năm 2022. Tham dự hội nghị có đại diện văn phòng HĐND-UBND thành phố, lãnh đạo phòng văn hóa thông tin, phòng kinh tế; đại diện Trung tâm viễn thông Sầm Sơn, Bưu điện Sầm Sơn; Chi cục thuế; lãnh đạo UBND phường và các thành viên Ban chỉ đạo chuyển đổi số phường.

UBND phường Quảng Tiến tổ chức hội nghị xin ý kiến đánh giá về việc thực hiện các chỉ tiêu chuyển đổi số năm 2022.

          Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận bàn cahcs làm  và các giải pháp giải quyết những tồn tại, hạn chế khó khăn trong chuyển đổi số, các mục tiêu chưa hoàn thành như: hồ sơ thủ tục hành chính tại UBND phường được tiếp nhận xử lý, cập nhật, quản lý trên hệ thống điện tử;  tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến; hệ thống truyền thanh thông minh cơ sở…

Đồng chí Trần Học Đính, Chủ tịch UBND phường Quảng Tiến tiếp thu và kết luận hội nghị.

          Phát biểu tiếp thu và kết luận hội nghị, đồng chí Trần Học Đính, Chủ tịch UBND phường Quảng Tiến trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp của các ban, ngành đơn vị thành phố trong việc hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số của phường. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị lãnh đạo các phòng, ban thành phố cần tham mưu cho UBND thành phố có văn bản đề nghị các đơn vị như Chi cục thuế, các ngân hàng trên địa bàn hỗ trợ cung cấp số liệu thanh toán trên môi trường điện tử để thống kê hoàn tất số liệu chuyển đổi số . Đồng thời đề nghị Văn phòng UBND thành phố hỗ trợ, giúp đỡ các cán bộ cơ sở hoàn tất bổ sung hồ sơ, nhất là những hồ sơ chưa hoàn thành hoặc thiếu trên TD OFFice của phường, kịp thời hoàn thành các chỉ tiêu chuyển đổi số trong năm 2022.

Nam Trang