Phường Bắc Sơn: Tập huấn kỹ năng chuyển đổi số, đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công

Chiều ngày 28/11, UBND phường - Ban chỉ đạo chuyển đổi số phường Bắc Sơn phối hợp với Viễn thông (VNPT) Sầm Sơn tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng chuyển đổi số, đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công cho đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan nhà nước, các tổ công nghệ số cộng đồng, các đoàn viên thanh niên tham gia chuyển đổi số và dịch vụ công trên địa bàn phường.

Phường Bắc Sơn tập huấn kỹ năng chuyển đổi số, đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công

        Tại hội nghị, các đại biểu được đại diện Viễn thông Sầm Sơn, UBND phường, Công an phường Bắc Sơn thông tin tuyên truyền về chương trình chuyển đổi số quốc gia, khung chương trình chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; bảo đảm an toàn an ninh mạng; hướng dẫn sử dụng nền tảng số quốc gia, hướng dẫn việc thanh toán không dùng tiền mặt, mua bán trên sàn thương mại, cách cài đặt các ứng dụng ThanhhoaS, zalo nền tảng số. Hướng dẫn cài đặt ứng dụng định danh điện tử VNeID và hướng dân đăng ký tài khoản dịch vụ công, thực hiện các thủ tục hành chính qua dịch vụ công.

Các đồng chí lãnh đạo UBND và Công an phường Bắc Sơn thông tin tuyên truyền về chương trình chuyển đổi số quốc gia, khung chương trình chuyển đổi số.

          Thông qua tập huấn giúp cán bộ, công chức, viên chức các các cơ quan nhà nước trên địa bàn phường nhận thức đúng và đầy đủ hơn về chuyển đổi số, hiểu được các việc phải làm khi tiến hành xây dựng chiến lược và thực hiện chuyển đổi số, từ đó triển khai có hiệu quả các Nghị quyết, kế hoạch chuyển đổi số của phường và tại cơ quan đơn vị, phấn đấu để phường Bắc Sơn hoàn thành chuyển đổi số năm 2022 và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn phường.

Nguyễn Hiền