Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới

Sáng 3-3, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 3-1-2023 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Chỉ thị 01/CT-TTg) về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trong tình hình mới. Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

          Tại điểm cầu trực tuyếnThành phố Sầm Sơn, đồng chí lê Văn Tú , Phó bí thư, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị. Tham dự hội  nghị có đồng chí Nguyễn Việt Hưng, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Công an Thành phố; các thành viên Ban chỉ đạo công tác PCCC và CNCH thành phố; các đồng  chí Phó trưởng Công an thành phố phụ trách công tác PCCC và CNCH, đội trưởng đội nghiệp vụ có liên quan. Hội nghị cũng được kết nối tại 11 điểm cầu các phường xã trên địa bàn thành phố.

          Tại hội nghị, lãnh đạo Công an tỉnh đã trình bày những nội dung cơ bản Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 3-1-2023 của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch của Bộ Công an, UBND tỉnh, Công an tỉnh về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới. Trong đó, các bộ, ban, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đó là: Tập trung triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, nghị định, kết luận, kế hoạch của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật về công tác PCCC và CNCH. Đổi mới tư duy, nhận thức phương pháp, cách tiếp cận và tổ chức thực hiện trong công tác PCCC và CNCH phù hợp với yêu cầu tình hình mới hiện nay. Tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện chính sách, pháp luật về công tác PCCC và CNCH đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật. Tiếp tục đổi mới về nội dung, hình thức công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân PCCC và CNCH vừa có chiều rộng, vừa chuyên sâu. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên ngay từ địa phương, cơ sở, đơn vị. Tất cả các hành vi vi phạm về PCCC và CNCH phải được xử lý nghiêm theo quy định và bắt buộc khắc phục đối với các cơ sở không đảm bảo điều kiện an toàn PCCC và CNCH. Việc thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở trong diện quản lý phải thực hiện nghiêm ngặt, chặt chẽ, đúng quy định, không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm. Kiện toàn, củng cố về nhân lực, cơ sở vật chất cho các lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng PCCC chuyên ngành, bảo đảm hoạt động hiệu quả, thực chất. Tăng cường nguồn lực đầu tư cho công tác PCCC và CNCH, xây dựng, trang bị cơ sở vật chất, hậu cần cho lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH. Tập trung các nguồn lực để xây dựng và phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng, kỹ thuật về PCCC và CNCH (giao thông, nguồn nước, thông tin liên lạc, hệ thống cảnh báo sự cố, tai nạn...). Nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ chữa cháy và CNCH hiện đại, phù hợp với tình hình. Thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động PCCC và CNCH. Huy động mọi nguồn lực hợp pháp để mua sắm trang thiết bị PCCC và CNCH…

Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn phát biểu tại hội nghị

         Tại hội nghị, các ý kiến phát biểu của đại diện lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ban, ngành cấp tỉnh đã phản ánh tình hình, thực trạng, những khó khăn, bất cập trong công tác PCCC tại các địa phương, đơn vị. Đồng thời tập trung thảo luận những giải pháp trọng tâm, trọng điểm để tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác PCCC đáp ứng yêu cầu của tình hình mới hiện nay.

         Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đề nghị các huyện, thị xã, thành phố; các sở, ban, ngành, Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH; các xã, thị trấn bám sát và tập trung triển khai, quán triệt Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 3-1-2023 của Thủ tướng Chính phủ; kế hoạch của Bộ Công an, UBND tỉnh, Công an tỉnh về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới. Trong đó, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia PCCC sâu rộng, với phương châm “bốn tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ), nòng cốt là lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành. Tăng cường phổ biến kiến thức, tập huấn kỹ năng an toàn PCCC, CNCH, thoát nạn cho người dân. Phấn đấu trong năm 2023 mỗi hộ gia đình phải có ít nhất 1 người được tập huấn kỹ năng chữa cháy và CNCH; 100% người làm nhiệm vụ PCCC tại các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC phải được tổ chức tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và CNCH theo quy định của pháp luật. Vận động mỗi hộ gia đình trang bị tối thiểu 1 bình chữa cháy; 100% các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC phải bảo đảm đầy đủ các điều kiện an toàn PCCC và chuẩn bị các phương tiện cần thiết để sẵn sàng chữa cháy, CNCH tại chỗ, ngay từ cơ sở. Các địa phương, đơn vị tích cực triển khai, nhân rộng và thực hiện mô hình tổ liên gia an toàn PCCC và điểm chữa cháy công cộng hoàn thành trước ngày 30-6-2023 đạt hiệu quả cao.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu kết luận hội nghị

         Công an tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác PCCC và CNCH tại các sở, ban, ngành, địa phương; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét trách nhiệm đối với lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo, quản lý, điều hành để xảy ra các vụ cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo). Tăng cường thanh tra, kiểm tra, siết chặt công tác quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH, nhất là tại các địa bàn, cơ sở trọng điểm, có nguy cơ cháy, nổ, sự cố, tai nạn; định kỳ kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn PCCC và CNCH tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, xử lý nghiêm minh, kiên quyết thu hồi giấy phép, đình chỉ hoạt động của các cơ sở không đủ điều kiện (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

         Thực hiện nghiêm việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự cho các cơ sở đầu tư kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự; thu hồi giấy cũ, không cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự cho các cơ sở không đủ điều kiện an toàn PCCC; cấp phép kinh doanh đối với các công trình thuộc đối tượng thẩm duyệt, thiết kế về PCCC, đặc biệt là các cơ sở chuyển đổi công năng có nguy cơ cháy nổ cao, cơ sở có tập trung đông người như vũ trường, quán bar, karaoke, nhà cao tầng,...

        Các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị có sự phối hợp hiệu quả, thực hiện nghiêm túc chế độ thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật, kiên quyết xử lý trường hợp vi phạm; có biện pháp đôn đốc, yêu cầu khắc phục sơ hở, thiếu sót về PCCC; làm rõ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở vi phạm và những người có liên quan.

        Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch của Bộ Công an, kế hoạch của UBND tỉnh. Định kỳ tổ chức sơ kết đánh giá tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15-9 hàng năm. Công an tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị, địa phương. Định kỳ hàng năm tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện về Thủ tướng Chính phủ (qua Bộ Công an) trước ngày 1-10 hàng năm theo quy định.

Theo Báo Thanh Hóa