Hội nghị triển khai xây dựng, nhân rộng mô hình tái hòa nhập cộng đồng

Nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, Sáng ngày 26/9 tại UBND thành phố, Bạn chỉ đạo 138 thành phố tổ chức hội nghị triển khai xây dựng, nhân rộng mô hình tái hòa nhập cộng đồng . Đồng chí Bùi Quốc Đạt, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, trưởng Ban chỉ đạo 138 thành phố; đồng chí Nguyễn Việt Hưng - UVBTV Thành ủy,Trưởng Công an thành phố đồng chủ trì hội nghị.

Đồng chí Bùi Quốc Đạt, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 thành phố và đồng chí Nguyễn Việt Hưng -  UVBTVThành ủy, Trưởng Công an thành phố đồng chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

        Theo báo cáo của công an thành phố, từ ngày 1/1/2012 đến nay, trên địa bàn thành phố tiếp nhận 750 người chấp hành xong án phạt tù, trong đó, số đã xóa án tích: 542 người, số chưa xóa án tích: 198 người, số có việc làm: 450 người; chưa có việc làm: 300 người. Đa số  người chấp hành xong án phạt tù luôn chấp hành tốt các quy định pháp luật và địa phương nơi cư trú, không vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, vẫn còn những người chấp hành án phạt tù khi trở về thường có tư tưởng mặc cảm, tự ti với cộng đồng, không có công việc nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, để giúp người chấp hành xong án phạt vững bước trên con đường hoàn lương, Bạn chỉ đạo 138 thành phố đã triển khai mô hình tái hoà nhập cộng đồng. Mô hình là điểm kết nối các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và quần chúng nhân dân cùng chung tay giúp đỡ, tạo công ăn việc làm cho những người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương; giúp họ ổn định cuộc sống, tham gia các mặt công tác xã hội, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.

        Tai hội nghị, các đại biểu đại diện các cơ quan, đơn vị, xã, phường đã tập trung thảo luận, làm rõ những tồn tại, hạn chế, đồng thời chia sẻ cách làm hay, kinh nghiệm quý, những mô hình tốt trong công tác tái hòa nhập cộng đồng, nhằm triển khai, thực hiện mô hình tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn thành phố thực sự hiệu quả.

          Trên cơ sở đề xuất của Công an thành phố ( Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 138 thành phố ) và các ý kiến thảo luận tại hội nghị đã thống nhất lựa chọn mô hình tái hòa nhập cộng đồng '' Tổ 3/1 về tái hòa nhập cộng đồng '' để xây dựng trên địa bàn các xã, phường của thành phố.

Đồng chí Bùi Quốc Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 của thành phố phát biểu chỉ đạo.

        Để nhân rộng và thực hiện có hiệu quả mô hình, trong thời gian tới, đồng chí Bùi Quốc Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 của thành phố đề nghị: Công an thành phố chủ trì, tham mưu giúp Ban chỉ đạo 138 thành phố triển khai thực hiện nội dung kế hoạch; theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các ban, ngành, đoàn thể, UBND cấp xã thực hiện có hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng. Phối hợp với các ban, ngành có liên quan nghiên cứu, tham mưu, đề xuất ban hành các văn bản hướng dẫn, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án tù trở về địa phương. Tổng hợp, đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định. 

        Phòng lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Công an thành phố tham mưu cho UBND thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách về dạy nghề, cho vay vốn, tạo việc làm, nhằm hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống. Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch thành phố tăng cường tuyên truyền về chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với công tác tái hòa nhập cộng đồng. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị  - xã hội thành phố chỉ đạo các tổ chức thành viên phối hợp với lực lượng Công an, các phòng ban, đơn vị và UBND xã, phường trong công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án tù trở về địa phương. Yêu cầu UBND các xã, phường làm tốt công tác tiếp nhận người chấp hành xong án tù trở về địa phương và hướng dẫn về trợ giúp pháp lý, xóa bỏ tư tưởng kỳ thị của người dân đối với người chấp hành xong án phạt tù. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố trong công tác quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Phấn đấu từ nay đến cuối năm 2023, các xã, phường phải xây dựng và ra mắt được mô hình tái hòa nhập cộng đồng và duy trì hoạt động có hiệu quả, giúp đỡ người chấp hành xong án tù trở về địa phương.

Băng Thanh