Trung tâm học tập cộng đồng phường Trung Sơn phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời và khai giảng năm học 2023 – 2024

Sáng ngày 12-10, Trung tâm học tập cộng đồng phường Trung Sơn tổ chức lễ phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời, khai giảng năm học 2023 - 2024 và tập huấn sử dụng bộ công cụ đánh giá mô hình Công dân học tập, giai đoạn 2021- 2030. Dự lễ khai giảng có lãnh đạo Hội Khuyến học thành phố, Trung tâm GDNN - GDTX thành phố, Đảng ủy, HĐND, UBND, các đoàn thể, cán bộ và nhân dân phường Trung Sơn.

Các đại biểu dự lễ khai giảng

           Năm học 2022 - 2023, Trung tâm HTCĐ phường Trung Sơn đã phối hợp với các ban, ngành chức năng của thành phố tổ chức các lớp tập huấn cho các đối tượng kinh doanh dịch vụ xe điện, khách sạn, nhà hàng, nhiếp ảnh, an toàn thực phẩm cho người lao động. Tổ chức các lớp truyền thông về giáo dục pháp luật, phóng chống cháy nổ, dân số - sức khỏe - sinh sản… góp phần nâng cao kiến thức cho người dân, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương.

          Công tác Khuyến học được thực hiện hiệu quả từ phường đến khu phố. Điển hình như chi hội Khanh Tiến, Lương Thiện, Vĩnh Thành, chi họ Lê Cao chi 2, dòng họ Nguyễn Hữu với số quỹ trên 200 triệu đồng… đã động viên, khuyến khích con em địa phương chủ động, tích cực học tập và đạt thành tích cáo trong các kỳ thi.

Trung tâm GDNN - GDTX thành phố tặng hoa chúc mừng Trung tâm HTCĐ phường Trung Sơn

         Năm học 2023 - 2024, Trung tâm học tập cộng đồng phường Trung Sơn tiếp tục phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan rà soát nhu cầu học tập, học nghề của người dân để lập kế hoạch mở lớp theo chuyên đề về sản xuất kinh doanh, an toàn thực phẩm, phổ biến kiến thức pháp luật, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tập huấn sử dụng bộ công cụ đánh giá mô hình Công dân học tập, chuyển đổi số, phòng cháy chữa cháy…100% cán bộ đảng viên, công chức, viên chức đăng ký phần mềm Công dân học tập, chủ động học tập nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ, nâng cao kỹ năng ứng dụng, khai thác công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong lao động và công tác.

Đồng chí Hoàng Thăng Giáp, Chủ tịch UBND phường Trung Sơn đánh trống khai giảng năm học 2023 - 2024

          Tại buổi lễ, Hội Khuyến học thành phố Sầm Sơn và Trung tâm HTCĐ phường Trung Sơn đã phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời với chủ đề “ Xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số” và phong trào  thi đua “ Mỗi người dân tự học, học tập suốt đời, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong thời kỳ chuyển đổi số với phương châm “cần gì- học nấy”.

Cán bộ Hội Khuyến học thành phố hướng các chi hội cơ sở sử dụng bộ công cụ đánh giá mô hình Công dân học tập

          Ngay sau lễ khai giảng, Trung tâm HTCĐ phường đã phối hợp với Hội Khuyến học thành phố tổ chức tập huấn sử dụng bộ công cụ đánh giá mô hình Công dân học tập, giai đoạn 2021- 2030 cho đội ngũ cán bộ khuyến học tai các khu dân cư trên địa bàn.

Nguyễn Hiền