Phường Trung Sơn: Triển khai xây dựng, nhân rộng mô hình tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn.

Chiều ngày 23/10/2023, UBND phường Trung Sơn tổ chức hội nghị triển khai xây dựng, nhân rộng mô hình tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn.

Đồng chí Hoàng Thăng Giáp, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường, Trưởng ban chỉ đạo an ninh trật tự khai mạc hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị  

        Theo báo cáo của Công an phường Trung Sơn, từ năm 2012 đến nay, trên địa bàn tiếp nhận 139 người chấp hành xong án phạt tù, trong đó, số hoàn cảnh gia đình khó khăn: 10 người; số có việc làm chưa ổn định: 50 người. Đa số người chấp hành xong án phạt tù luôn chấp hành tốt các quy định pháp luật và địa phương nơi cư trú, không vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, vẫn còn những người chấp hành án phạt tù khi trở về thường có tư tưởng mặc cảm, tự ti với cộng đồng, không có công việc nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, để giúp người chấp hành xong án phạt vững bước trên con đường hoàn lương, ban chỉ đạo an ninh trật tự phường Trung Sơn đã triển khai mô hình tái hòa nhập cộng đồng. Mô hình là điểm kết nối các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và quần chúng nhân dân cùng chung tay giúp đỡ, tạo công ăn việc làm cho những người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương; giúp họ ổn định cuộc sống, tham gia các mặt công tác xã hội, trở thành người có ích cho xã hội, phòng ngừa tái phạm tội, vi phạm pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.

        Tai hội nghị, các đại biểu  đã tập trung thảo luận, làm rõ những tồn tại, hạn chế, đồng thời chia sẻ cách làm hay, kinh nghiệm quý như: tạo điều kiện được vay vốn, giới thiệu việc làm , hướng nghiệp dạy nghề…

Đồng chí Nguyễn Ngọc Dũng , Phó trưởng Công an thành phố phát biểu tại hội nghị.

        Để mô hình thực phát  huy  hiệu quả, đồng chí Nguyễn Ngọc Dũng , Phó trưởng Công an thành phố nhấn mạnh: công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn là một quá trình khó khăn, phức tạp, lâu dài. Do vậy, để nâng cao hiệu quả công tác này, đòi hỏi phải huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của mỗi người dân chung tay, góp sức cùng tham gia thực hiện, trong đó lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt, chủ đạo. Đồng chí đề nghị phường Trung Sơn cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh - trật tự tại địa phương. Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường xây dựng, củng cố, nhân rộng hoạt động các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác tái hòa nhập cộng đồng. Từ đó góp phần phát triển kinh tế xã hội, ổn định an ninh trật tự trên địa bàn phường ./.

Băng Thanh