Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ dân phố Ninh Thành, phường Quảng Tiến.

Chiều ngày 10/11, đồng chí Vũ Thị Suất, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân Vận Thành ủy, Chủ tịch UB MTTQ thành phố đã đến dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân tổ dân phố Ninh Thành, phường Quảng Tiến.

Các đại biểu và nhân dân tham dự ngày hội đại đoàn kết.       

        Trong  năm qua, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ và Ban công tác mặt trận, Nhân dân tổ dân phố Ninh Thành đã phát huy truyền thống đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư","giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo". Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng nâng lên. Công tác giảm nghèo, từ thiện nhân đạo, khuyến học -khuyến tài, chăm sóc trẻ em và người cao tuổi được quan tâm và phát huy hiệu quả.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Vũ Thị Suất, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân Vận Thành ủy, Chủ tịch UB MTTQ thành phố trao lẵng hoa chúc mừng cán bộ, nhân dân tổ dân phố Ninh Thành, phường Quảng Tiến.

         Nhân dân trong khu phố luôn thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế của nhà nước và quy định của địa phương. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, Phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao được tổ chức thường xuyên, thu hút đông đảo người dân tham gia. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định...

Đồng chí Vũ Thị Suất, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân Vận Thành ủy, Chủ tịch UB MTTQ thành phố  phát biểu .

        Vui mừng, phấn khởi về dự chung vui ngày hội đại đoàn kết với cán bộ và nhân dân tổ dân phố Ninh Thành, đồng chí Vũ Thị Suất, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân Vận Thành ủy, Chủ tịch UB MTTQ thành phố ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà tổ dân phố đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền phường Quảng Tiến tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền vận động bà con nhân dân phường Quảng Tiến  nói chung, tổ dân phố  Ninh Thành nói riêng thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương.Phát động và duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho người dân, từ đó củng cố tinh thần đoàn kết, gắn bó, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng dân cư.

Đồng chí Vũ Thị Suất, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân Vận Thành ủy, Chủ tịch UB MTTQ thành phố  tặng quà cho 5 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và  trao số tiền 50 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình  ông Bách Văn Tuỵ, tổ dân phố Ninh Thành..

        Nhân dịp này,  đồng chí Vũ Thị Suất, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân Vận Thành ủy, Chủ tịch UB MTTQ thành phố  tặng quà cho 5 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trao số tiền 50 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình  ông Bách Văn Tuỵ, tổ dân phố Ninh Thành.

UBND phường Quảng Tiến đã khen thưởng cho các hộ gia đình tiêu trong khu phố

        UBND phường Quảng Tiến đã khen thưởng cho các hộ gia đình tiêu  trong khu phố. Ban công tác mặt trận tổ dân phố phát động phong trào thi đua góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tổ dân phố và phường năm 2023.

Băng Thanh