Phường Quảng Tiến tổ chức hội nghị ra mắt và tập huấn xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”

Chiều ngày 17/11, Ban Dân vận Thành ủy - Đảng ủy phường Quảng Tiến phối hợp tổ chức hội nghị ra mắt và tập huấn xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” tại phường Quảng Tiến. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Trọng Dũng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy; Vũ Thị Suất, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch UB.MTTQ thành phố; Bùi Quốc Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; các phòng, ban thuộc UBND thành phố, lãnh đạo và nhân dân phường Quảng Tiến.

Toàn cảnh hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

        Tại hội nghị, lãnh đạo phường Quảng Tiến đã công bố quyết định thành lập Ban Điều hành gồm 20 thành viên; triển khai kế hoạch thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”; phân công nhiệm vụ cho các thành viên và thông qua quy chế hoạt động của Ban điều hành thực hiện mô hình. 

Các đồng chí lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng Ban điều hành mô hình.

          Nội dung thực hiện mô hình tập trung phổ biến, hướng dẫn, chỉ đạo cán bộ, công chức thực hiện tốt nhiệm vụ công tác dân vận chính quyền, công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giải quyết thủ tục cho tổ chức, cá nhân; giải quyết kịp thời các kiến nghị, đề xuất của Nhân dân, không để khiếu kiện đông người, vượt cấp, xảy ra điểm nóng phức tạp, mất trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; thực hiện tốt công tác tiếp dân, khiếu nại tố cáo; xây dựng khẩu hiệu thực hiện mô hình “5 biết”, “3 không”, “4 thể hiện”; đồng thời hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung công tác “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Bùi Quốc Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu chỉ đạo.

        Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bùi Quốc Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Đảng ủy phường Quảng Tiến tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện hiệu quả các văn bản của Trung ương, của tỉnh và thành phố về công tác nâng cao chất lượng công tác dân vận và xây dựng Mô hình đảm bảo thực chất, hiệu quả, đáp ứng được các tiêu chí đề ra theo hướng “gần dân, trọng dân, hiểu dân, nghe dân nói, nói dân hiểu”; xây dựng mô hình gắn với triển khai cuộc vận động “Xây dựng hình ảnh người Sầm Sơn đẹp trong lòng bạn bè và du khách”; người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương và từng cán bộ, công chức, người lao động phải thực hiện mô hình bằng những hành động, thái độ đúng mực, gần gũi, thân thiện trong giao tiếp ứng xử với người dân.

        Sau khi ra mắt mô hình, các đại biểu, cán bộ, công chức, người lao động  tham dự hội nghị đã nghe đồng chí Phạm Trọng Dũng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy tập huấn các nội dung như: Quan điểm, chủ trương của Đảng đối với công tác dân vận chính quyền trong tình hình mới; trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong việc thực hiện công tác dân vận chính quyền; một số mẩu chuyện về công tác dân vận chính quyền của Bác Hồ; tuyên truyền Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch…

Băng Thanh