Ban Thường vụ Thành uỷ: Thông qua nhiều chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2024

Chiều ngày 16/01, dưới sự chủ trì của đồng chí Lương Tất Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy đã họp cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng trong năm 2024.

Toàn cảnh hội nghị.

        Ban Thường vụ Thành ủy đã nghe và thống nhất thông qua Phương án quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Khu dân cư, tái định cư Đảo Cọ Sầm Sơn (The Palm Island SamSon), chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, cải tạo tuyến nhánh đường Nam Sông Mã (đoạn từ đường Nguyễn Sỹ Dũng đến đường Hải Đội 2).

        Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất tổ chức lễ khởi công dự án tuyến đường Đại lộ Nam Sông Mã giai đoạn 2 (đoạn từ đường  Ven biển nối đến Con đường ký ức) và khánh thành Trụ sở làm việc của Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các đoàn thể thành phố Sầm Sơn vào ngày 27/01/2024.

Giám đốc Ban Quản lý dự án và đầu tư công trình thành phố trình bày các dự án nâng cấp, cải tạo tuyến nhánh đường Nam Sông Mã (đoạn từ đường Nguyễn Sỹ Dũng đến đường Hải Đội 2)

          Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất thông qua Chương trình công tác của Ban Thường vụ Thành ủy, yêu cầu bổ sung nội dung: Tổng kết Chỉ thị 03 và ban hành chỉ thị mới về công tác quản lý trật tự xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố vào tháng 3; ban hành quy chế quản lý kiến trúc vào tháng 6 và Kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, học sinh tập kết ra Bắc và cắt băng khánh thành khu lưu niệm vào tháng 8/2024.

        Thống nhất Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy năm 2024 gồm: Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Quyết định số 245/QĐ-TU ngày 24/12/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về chương trình phát triển du lịch, trọng tâm là nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng của dịch vụ du lịch, xây dựng hình ảnh con người Sầm Sơn văn minh, thân thiện, giai đoạn 2021- 2025, gắn với công tác quản lý quy hoạch, xây dựng và trật tự đô thị. Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển bền vững đất nước; Nghị quyết số 05/NQ-TU ngày 19/05 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về phát huy những giá trị lịch sử, văn hoá truyền thống; tiếp thu tinh hoa văn hoá các vùng miền, văn hoá nhân loại, xây dựng hình ảnh người Sầm Sơn đẹp trong lòng bạn bè và du khách; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, quân sự quốc phòng. Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số Chỉ thị, Nghị quyết của Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố.

        Thông qua Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy khắc phục hạn chế, khó khăn sau kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể như: công tác giải quyết đơn thư nhất là đơn thư trong lĩnh vực đất đai còn chậm; tiến độ giải quyết một số thủ tục về xây dựng giá đất cụ thể, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu; tiến độ đầu tư xây dựng các dự án khu dân cư, tái định cư; tiến độ thực hiện dự án xử lý triệt để môi trường bãi rác tại phường Trung Sơn còn chậm; công tác quản lý đô thị, du lịch còn tồn tại nhiều vấn đề như tình hình bán hàng rong, cân sai; xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, tình trạng họp chợ cóc, kinh doanh vỉa hè; một số xã, phường có tình trạng cho vay lãi nặng, vỡ hụi, họ, phường; một số sắc thuế đạt thấp so với kế hoạch; công tác phát triển Đảng viên địa bàn dân cư còn gặp nhiều khó khăn…

        Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất với Kế hoạch thực hiện công tác văn hóa, văn nghệ năm 2024 và tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2024; dự thảo Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự năm 2024; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 20/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 13/07/2023 của Bộ Chính trị về đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng. Giao Văn phòng Thành uỷ phối hợp với Công an thành phố hoàn thiện các Nghị quyết, Kế hoạch trình Ban Thường vụ ký ban hành để tổ chức thực hiện.

Nguyễn Hiền