Phường Quảng Châu: Triển khai kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND phường về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024

Sáng ngày 18/01, UBND phường Quảng Châu tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND phường về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2024; Kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Toàn cảnh hội nghị

          Theo Nghị quyết của Đảng bộ phường, HĐND phường, năm 2024, phường Quảng Châu đề ra 27 chỉ tiêu, trong đó: Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 16,6% trở lên; thu nhập bình quân đầu người 80 triệu đồng trở lên; thành lập mới 14 doanh nghiệp trở lên; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 91,5% trở lên; giải phóng mặt bằng 25,67ha; tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đạt từ 80% trở lên…

Đồng chí Đinh Văn Hải, Phó Chủ tịch UBND phường trình bày kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ, HDND phường

          UBND phường yêu cầu cán bộ công chức UBND phường, các tổ dân phố, các ngành, đơn vị liên quan thực hiện quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm và đạt hiệu quả các nhiệm vụ đề ra. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh; thu hút hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho phát triển; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, thực hiện hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư công; thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng thu, thu dứt điểm các khoản nợ công ích. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm, chất lượng tham mưu, giải quyết công việc của công chức UBND phường. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa xã hội, công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định về quốc phòng-an ninh trên địa bàn.

          Tại hội nghị, phường Quảng Châu đã triển khai các văn bản chỉ đạo, kế hoạch, của Đảng ủy, UBND phường về thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT; đấu tranh với các hành vi vi phạm về pháo; công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Mục tiêu hướng đến là đảm bảo tốt an ninh trật tự trong các các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân; đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản của Nhân dân để Nhân dân vui Tết cổ truyền an toàn, tiết kiệm, lành mạnh.

Đồng chí Mai Thành Đồng, Chủ tịch UBND phường phát động thi đua năm 2024

          Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Mai Thành Đồng, Chủ tịch UBND phường đã phát động toàn Đảng bộ, đoàn thể, lực lượng vũ trang và nhân dân thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 đề ra, trọng tâm là nâng cao giá trị ngành thương mại, dịch vụ; thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, tiến độ giải ngân vốn đầu từ công; cải cách thủ tục hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá, y tế, giáo dục; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; giải quyết hiệu quả các vấn đề xã hội quan tâm như vệ sinh môi trường, an toàn thực phầm, quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng. Thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng – an ninh. Chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật hàn chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong tham mưu, giải quyết công việc…

          Đồng chí Chủ tịch UBND phường đề nghị từng cán bộ công chức, tổ dân phố, đoàn thể xây dựng tiêu chí thu đua cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế, tổ chức phát động thi đua sâu rộng, thường xuyên, đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Ban chấp hành Đảng bộ, HĐND phường đề ra.

Các tổ dân phố ký cam kết thi đua và đảm bảo ANTT, phòng chống pháo nổ trong dịp Tết Giáp Thìn

          Tại hội nghị, UB MTTQ phường đã hưởng ứng, ra lời kêu gọi thi đua; toàn thể cán bộ công chức phường, các tổ dân phố, MTTQ và các đoàn thể đã ký cam kết thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và công tác đảm bảo ANTT, phòng chống pháo nổ dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Nguyễn Hiền