Phường Trung Sơn triển khai Kế hoạch hành động thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024.

Sáng ngày 19/1/2024, UBND phường Trung Sơn tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định UBND thành phố; Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND phường về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024; Kế hoạch cao điểm đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024. Đồng chí, Hoàng Thăng Giáp, Chủ tịch UBND phường khai mạc và chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

           Theo Nghị quyết của Đảng bộ và HĐND phường, năm 2024 phường Trung Sơn sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế, nhất là ngành dịch vụ, du lịch; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh; thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Phấn đấu tổng giá trị sản xuất toàn phường ước đạt 10.970 tỷ đồng; tổng lượt khách du lịch ước đạt 4.05 triệu lượt khách; doanh thu dịch vụ du lịch 6.600 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người 80 triệu đồng trở lên; 100% khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT…

          Để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2024, phường Trung Sơn yêu cầu cán bộ công chức trong toàn phường, các tổ dân phố, các đơn vị liên quan thực hiện quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm và đạt hiệu quả các nhiệm vụ đề ra. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh; thu hút hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho phát triển; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, thực hiện hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư công; thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng thu, thu dứt điểm các khoản nợ công ích; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa xã hội, công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định về quốc phòng - an ninh trên địa bàn phường …

Cán bộ công chức UBND phường Trung Sơn ký cam kết thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024

         Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Thăng Giáp, Chủ tịch UBND phường đã phát động đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người  lao động và nhân dân phường thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 đề ra, trọng tâm là tập trung khai thác tối đa tiềm năng lợi thế của phường để phát triển kinh tế du lịch dịch vụ; tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, tài nguyên môi trường; tiếp tục tăng cường công tác vận động nhân dân chấp hành phương án bồi thường GPMB và Quyết định thu hồi đất của UBND thành phố Sầm Sơn, bàn giao mặt bằng cho Nhà nước thực hiện dự án. Tiếp tục nâng cao các hoạt động văn hóa xã hội; xây dựng hình ảnh người Sầm Sơn văn minh, thân thiện, đẹp trong lòng bạn bè và du khách; tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả làm việc; đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đảm bảo vững chắc quốc phòng – an ninh trên địa bàn…

Các tổ dân phố két cam kết đảm bảo ANTT và phòng chống pháo nổ dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024

        Tại hội nghị, đại diện các bộ phận chuyên môn, các tổ chức đoàn thể, đơn vị có liên quan trên địa bàn phường đã ký giao ước thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Nghị định của Chính Phủ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; kế hoạch bảo vệ Tết Giáp Thìn 2024. 

Băng Thanh