Đại hội đại biểu uỷ ban Mặt trận Tổ quốc phường Trường Sơn lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Ngày 25/01, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Trường Sơn tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng chí Vũ Thị Suất, Uỷ viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch UB MTTQ thành phố dự và chỉ đạo đại hội.

Toàn cảnh đại hội

          Nhiệm kỳ qua, UBMTTQ phường Trường Sơn đã tập trung chỉ đạo, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân trong phường triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào cuộc vận động do MTTQ phát động và các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Huy động các nguồn lực xây mới và sửa chữa 6 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo; hỗ trợ cho hộ khó khăn đột xuất do tai nạn, rủi ro với số tiền trên 106 triệu đồng, tặng 650 suất quà Tết, gần 2 tấn gạo cho các đối tượng khó khăn, yếu thế; vận động trên 254 triệu đồng, 1,47 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm hỗ trợ công tác phòng chống địch Covid 19… 100% tổ dân phố tổ chức ngày hội đại đoàn kết, hơn 70% tổ dân phố tổ chức bữa cơm đại đoàn kết nhân ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đoàn Chủ tịch Đại hội

          Triển khai thực hiện nhiều mô hình dân vận khéo như “Khu dân cư ứng xử văn minh du lịch”, “Khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp” “Đảm bảo mỹ quan đô thị”, “ Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ”; các cuộc vận động “Xây dựng hình ảnh người Trường Sơn nói lời hay, làm việc tốt, phong cách đẹp, kinh doanh văn minh, không lấn chiếm hành lang, lòng đường, vỉa hè và xây dựng trái phép”…

Đại diện các tầng lớp nhân dân chúc mừng Đại hội

          Phối hợp tổ chức 16 hội nghị tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND thành phố và phường, 09 hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân, 03 cuộc giám sát về chi trả chế độ chính sách và đầu tư các dự án trên địa bàn...

Lãnh đạo Đảng uỷ - HĐND - UBND phường chúc mừng Đại hội

         Các ý kiến phát biểu tại Đại hội đã nghiêm túc chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong phương thức tổ chức, hoạt động của Ủy ban MTTQ phường nhiệm kỳ 2019 - 2024, đồng thời thống nhất một số chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2024 -2029 là: 100% khu dân cư tổ chức tốt ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, 80% khu dân cư tổ chức được “bữa cơm đại đoàn kết”. Hằng năm, mỗi khu dân cư có ít nhất 01 công trình, phần việc tiêu biểu, điển hình, góp phần xây dựng, phục vụ cộng đồng, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; trong nhiệm kỳ, hình thành ít nhất 01 tổ, nhóm tự quản tại mỗi khu dân cư. 100% hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ, tặng quà dịp lễ Tết; xây dựng ít nhất 05 nhà đại đoàn kết.

Ban Thường trực UB MTTQ thành phố chúc mừng Đại hội

          Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Vũ Thị Suất, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UB MTTQ thành phố đề nghị: Trong nhiệm kỳ tới, UB MTTQ phường Trường Sơn tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các chương trình hành động của UB MTTQ Việt Nam và của các tổ chức thành viên để Nhân dân hiểu, đồng thuận với các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của địa phương; đồng thời phản ánh các ý kiến, kiến nghị của Nhân dân đến cơ quan Đảng, chính quyền và MTTQ thành phố. Động viên các tầng lớp nhân dân thi đua lao động sáng tạo, phát triển sản xuất kinh doanh, vươn lên làm giàu chính đáng; xây dựng đời sống mới, đô thị văn minh, “Xây dựng hình ảnh người Trường Sơn nói lời hay, làm việc tốt, phong cách đẹp, kinh doanh văn minh, không lấn chiếm hành lang, vỉa hè, lòng đường và xây dựng trái phép”. Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, đảm bảo an sinh xã hội; giữ vững nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực… Xây dựng đội ngũ cán bộ mặt trận chuyên nghiệp, hoạt động hiệu quả, có phẩm chất, năng lực phù hợp với yêu cầu của công tác vận động quần chúng.

UB MTTQ phường Trường Sơn khoá XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 ra mắt nhận nhiệm vụ

         Đại hội đã hiệp thương cử 35 vị tham gia Ủy ban MTTQ phường Trường Sơn, lần thứ XIII; ông Cao Duy Phương tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch UB MTTQ phường, nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội cũng đã hiệp thương cử 11 vị đại biểu tham dự Đại hội MTTQ thành phố Sầm Sơn nhiệm kỳ 2024-2029.

Nguyễn Hiền