Hội nghị Ban Thường vụ Thành uỷ tháng 02/2024

Sáng ngày 01/03, dưới sự chủ trì của đồng chí Lương Tất Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Ban Thường vụ Thành uỷ đã họp thường kỳ, thảo luận và thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 2, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2024; các phương án quản lý du lịch, dịch vụ năm 2024; Kế hoạch thực hiện các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII và một số nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Lương Tất Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Thành uỷ tháng 02/2024

        Theo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, trong tháng 2, tình hình kinh tế - xã hội cuả thành phố tiếp tục ổn định và đạt được kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Nổi bật là: Thành phố đã tổ chức chăm lo Tết cho người dân, người lao động để mọi người đón Tết vui tươi, lành mạnh, không ai bị bỏ lại phía sau. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống vật chất của Nhân dân được cải thiện, nâng lên; môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, thân thiện; hàng hoá giá cả ổn định, đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng, sản xuất của Nhân dân. Một số chỉ tiêu về kinh tế - xã hội tăng so với cùng kỳ. Ngành du lịch tăng 26,6% về lượt khách, 28,4% về doanh thu; Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ đạt 118,8%; doanh thu ngành vận tải tăng 8,5%...

Đồng chí Lê Doãn Lương, Thành ủy viên, Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin trình bày kế hoạch tổ chức Lễ hội Tình yêu - Hòn Trống Mái 2024.

        Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ. Thành phố và các xã, phường đã tổ chức thành công lễ phát động Tết trồng cây xuân Giáp Thìn 2024. An ninh chính trị, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy trên địa bàn được giữ vững, tiếp tục tạo môi trường ổn định và thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường và thực hiện hiệu quả.

Đồng chí Vũ Thị Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị thành phố phát biểu tại hội nghị.

          Sau khi nghe các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy thảo luận, cho ý kiến các báo cáo, kế hoạch, phương án Quy hoạch chi tiết 1/500 Nhà máy xử lý nước thải tập trung thành phố Sầm Sơn, đồng chí Bí thư Thành ủy Lương Tất Thắng kết luận: Thống nhất Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 2. Đối với nhóm nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2024, đề nghị UBND thành phố tập trung hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, bàn giao đưa Quảng trường biển Sầm Sơn vào hoạt động và chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Lễ hội du lịch biển 2024 gắn với khánh thành Quảng trường biển. Khẩn trương chuẩn bị các phương án tổ chức đấu thầu, quản lý Quảng trường biển Sầm Sơn. Tăng cường chỉnh trang đô thị, chuẩn bị các điều kiện phục vụ du lịch hè Sầm Sơn. Tập trung giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng tại khu vực Trung Kỳ, phường Trung Sơn; thực hiện hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công dự án Trục cảnh quan, dự án đường 4C; tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, đôn đốc việc giao đất, thu tiền sử dụng đất dự án tái định cư Đồng Xuân. Theo dõi sát tình hình thời tiết để chỉ đạo sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

Phòng Quản lý đô thị trình bày phương án Quy hoạch chi tiết 1/500 Nhà máy xử lý nước thải tập trung thành phố Sầm Sơn.

          Về phương án Quy hoạch chi tiết 1/500 Nhà máy xử lý nước thải tập trung thành phố Sầm Sơn, Ban Thường vụ Thành uỷ nhận thấy, phương án quy hoạch đã phù hợp với quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và đảm bảo các quy chuẩn quy định, có báo cáo đánh giá tác động môi trường. Ban Thường vụ Thành uỷ thống nhất thông qua phương án quy hoạch và đề nghị UBND thành phố triển khai các bước tiếp theo theo quy trình, quy định của pháp luật.

          Về Kế hoạch tổ chức Lễ hội Tình yêu - Hòn Trống Mái 2024, đồng chí Bí thư Thành ủy Lương Tất Thắng đề nghị UBND thành phố có báo cáo đánh giá hiệu quả 5 năm tổ chức Lễ hội Tình yêu và đề xuất phương án tổ chức phù hợp để hấp dẫn, thu hút du khách.

          Đối với các phương án Quản lý dịch vụ du lịch năm 2024, đề nghị UBND thành phố đánh giá hiệu quả từng phương án, đề xuất phương án điều chỉnh cho phù hợp, đạt hiệu quả; hoàn thiện lại các phương án trình Ban Thường vụ xem xét, thông qua vào phiên họp tiếp theo.

          Đối với các Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, gồm: Nghị quyết số 42- NQ/TU về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 43-NQ/TU về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; Nghị quyết số 44-NQ/TU về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết số 45-NQ/TU về tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Kế hoạch thực hiện Kết luận số 55-KL/TW của Bộ Chính trị về tăng cường quốc phòng, an ninh kết hợp với phát triển kinh tế-xã hội trên hướng chiến lược phía Tây của Tổ quốc. Đồng chí Bí thư Thành uỷ đề nghị các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ tiếp tục đóng góp ý kiến trực tiếp vào văn bản, giao Văn phòng Thành uỷ và UBND thành phố tổng hợp, hoàn thiện để Ban Thường vụ ký ban hành.

Nguyễn Hiền