Chức năng - Nhiệm vụ - Quyền hạn - Tổ chức của Văn phòng HĐND&UBND thành phố

Văn phòng HĐND&UBND thành phố Sầm Sơn
Địa chỉ: Số 505, đường Lê Lợi, phường Quảng Châu, thành phố Sầm Sơn
Điện thoại: (0237) 3821 323   

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

ĐỊA CHỈ EMAIL

1

 Nguyễn Thị Phương Thanh

Chánh Văn phòng

0982 802 196

 

2

 Lữ Trọng Văn

Phó Chánh Văn phòng
Trưởng Bộ phận Một cửa

0849 136 555  

3

 Vũ Đình Dũng

Phó Chánh Văn phòng

0946 360 370  

4

 Trần Thị Lan

Kế toán

   

5

 Lê Thị Tuấn

Tiếp dân

   

6

 Cao Thị Hợp

Văn Thư

   

7

 Vũ Thị Bình

Hành chính Một cửa

   

8

 Nguyễn Thị Linh Chi

Hành chính Một cửa

   

9

 Vũ Đình Hùng

Hành chính Một cửa

   

10

 Nguyễn Đăng Hưng

Quản trị mạng

   

11

Lê Thị Hương

Y tế

 

 

12

 Lê Thị Bình

Phục vụ

   

13

 Bùi Văn Tâm

Phục vụ, Kỹ thuật

   

14

 Trần Văn Hà

Lái xe

   

15

Nguyễn Văn Cường

Lái xe

   

16

Nguyễn Văn Lộc

Lái xe