Tổng quan phường Quảng Vinh, thành phố Sầm Sơn

1/ Vị trí địa lý, diện tích, dân số, danh lam- thắng cảnh:

Quảng Vinh là phường ven biển nàm phía nam thành phố Sầm Sơn:

- Phía Đông giáp phường Trường Sơn; Biển Đông;

- Phía Tây giáp xã Quảng Minh, xã Quảng Cát thành phố Thanh Hóa;

- Phía Nam giáp xã Quảng Hùng, xã Quảng Minh;

- Phía Bắc giáp phường Quảng Thọ, phường Quảng Châu.

Tổng diện tích tự nhiên: 4,73 km2.

Dân số: 10.560 khẩu, với 2.641 hộ.

Phường Quảng Vinh hiện có 02 di tích lịch sử văn hóa: Đền thờ Tướng quân Hoàng Minh Tự và Nghè Du Vịnh.

2/ Về lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ.

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Trần Văn Hưng

Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND phường

0977 919 794

2

Phan Viết Tình

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường

0964 758 456

3

Cao Văn Hoàng

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường

0915 432 688

4

Nguyễn Viết Trường

Phó Chủ tịch HĐND phường

0976 670 396

5

Đỗ Ngọc Tuấn

Phó Chủ tịch UBND phường

0983 675 873

6

Nguyễn Văn Hưng

Phó Chủ tịch UBND phường

0987 120 253

7

Trương Văn Hậu

Chủ tịch UB MTTQ phường

0984 777 858