Thành phố tập huấn triển khai Luật Quốc phòng năm 2018

Sáng 20/6, UBND thành phố tổ chức tập huấn triển khai Luật Quốc phòng năm 2018.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn triển khai Luật Quốc phòng năm 2018.

          Tại lớp tập huấn, các đại biểu được quán triệt nghiên cứu những nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng năm 2018, đặc biệt một số nội dung đổi mới so với luật Quốc phòng năm 2005 và những điểm mới và triển khai các nghị định thi hành Luật Quốc phòng năm 2018; Nghị định về phòng thủ dân sự; phòng thủ quân khu và khu vực phòng thủ; tình trạng khẩn cấp, thiết quân luật, giới nghiêm; công tác quốc phòng ở bộ, ngành Trung ương và địa phương; kết hợp quốc phòng với kinh tế, xã hội và kinh tế, xã hội với quốc phòng; tổ chức xây dựng kế hoạch và biện pháp thực hiện động viên quốc phòng.

          Thông qua hội nghị tập huấn, các địa phương, cơ quan, đơn vị nắm vững bản chất, chính sách quốc phòng Việt Nam, nền Quốc phòng toàn dân. Trên cơ sở đó thống nhất nhận thức, nâng cao trách nhiệm và lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự đạt kết quả thiết thực. Tiếp tục tuyên truyền sâu, rộng chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, nhất là những quy định mới của Luật Quốc phòng năm 2018 và các văn bản thi hành luật. Trong quá trình tổ chức thi hành Luật Quốc phòng, nếu phát hiện những vướng mắc, bất cập phải chủ động đề xuất giải pháp tháo gỡ, và tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND thành phố kiến nghị điều chỉnh chính sách, pháp luật phù hợp với thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về quốc phòng trên địa bàn.

Băng Thanh