Thành phố : Vận động hơn 300 triệu quỹ vì người nghèo năm 2019.

Hưởng ứng cuộc vận động "Ngày vì người nghèo " của Uỷ Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam với chủ đề "Chung tay vì người nghèo, không bỏ ai ở lại ở phía sau ", Ban chỉ đạo cuộc vận động quỹ "vì người nghèo " thành phố đã triển khai kế hoạch vận động xây dựng quỹ đến tất cả các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố.

Ủy ban MTTQ thành phố trao nhà Đại đoàn kết cho hội nghèo đặc biệt khó khăn ở xã Quảng Minh

          Sau hơn 1 tháng vận động,  Ban vận động quỹ "Vì người nghèo " thành phố đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo,  chỉ đạo của cấp ủy đảng,  chính quyền từ thành phố đến cơ sở; sự tham gia,  ủng hộ của các ban,  ngành,  đoàn thể,  các doanh nghiệp,  cán bộ đảng viên,  các tầng lớp nhân dân, nhà hảo tâm  trên địa bàn thành phố đã ủng hộ quỹ vì người nghèo được  hơn 300 triệu đồng,  đạt gần 50% kế hoạch. Trong đó có nhiều cơ quan,  doanh nghiệp ủng hộ mức cao như : Ngân hàng cổ phần công thương Sầm Sơn ủng hộ 200 triệu đồng,  Công ty cổ phần xây dựng Quảng Tường ủng hộ 50 triệu đồng...

          Để hoàn thành chỉ tiêu xây dựng 700 triệu đồng quỹ vì người nghèo năm 2019, trong thời gian tới,  Ban vận động quỹ vì người nghèo thành phố tiếp tục tuyên truyền,  vận động cán bộ,  công chức,  viên chức  người lao động  trong các cơ quan đơn vị, nhà hảo tâm  ủng hộ quỹ vì người nghèo, tự nguyện đóng góp ủng hộ quỹ vì người nghèo theo quy định mỗi người 1 ngày lương hoặc 1 ngày thu nhập , góp phần cùng thành phố thực hiện tốt chương an sinh xã hội,  chia sẻ , ủng hộ giúp đỡ người nghèo đặc biệt khó khăn sửa chữa,  xây mới nhà ở,  yên tâm lao động sản xuất,  từng bước thoát nghèo bền vững. /.

Phương Xoan