Hội Nông dân thành phố tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam

Sáng ngày 6/9, Hội Nông dân thành phố phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam, Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khoá VII, nhiệm kỳ 2018-2023 với sự tham dự của 108 đại biểu là các đồng chí trong Chủ tịch Hội Nông dân các xã, phường, Chi hội trưởng Chi hội nông dân các thôn, khu dân cư trong thành phố

      

Hội nghị nghiên cứu, quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam

          Tại hội nghị, các đại biểu được học tập các nội dung: quán triệt những nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Hội khóa VII, chương trình hành động thực hiện Nghị Quyết Đại hội VII của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, qua đó, chủ động xây dựng chương trình hành động, vận dụng, cụ thể hóa nhiệm vụ trong nội dung Nghị quyết vào tình hình thực tiễn của đơn vị. Nghiên cứu các chuyên đề: Hội Nông dân Việt Nam tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; vận động nông dân phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại; thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – an ninh; tăng cường công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế,…

          Đây là dịp để cán bộ hội nâng cao phương pháp và kỹ năng công tác về vận động quần chúng, hiểu đúng những nhiệm vụ và yêu cầu mà Đại hội VII đề ra. Trên cơ sở đó góp phần củng cố đạo đức cách mạng, giữ vững lập trường, quan điểm, nắm chắc các phương pháp trong quá trình công tác để triển khai tốt công tác Hội và phong trào nông dân tại địa phương, đơn vị./.

 

Băng Thanh