Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thành phố Sầm Sơn

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1383/TB-UBND 13/04/2021 THÔNG BÁO Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ lĩnh vực Lao động - tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa
1382/TB-UBND 13/04/2021 THÔNG BÁO Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn hóa cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hoá
1384/KH-UBND 13/04/2021 KẾ HOẠCH Tổ chức trưng bày, triển lãm Cây cảnh, Bonsai và Hoa lan thành phố Sầm Sơn, năm 2021
1374/KH-UBND 13/04/2021 Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021” năm 2021
1234/TB-HĐTT 05/04/2021 Kết quả thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Hồng Lễ, thành phố Sầm Sơn
1242/KH-UBND 05/04/2021 v/v đăng cai tổ chức Giải Vô địch Cầu mây quốc gia 2021
1243/KH-UBND 05/04/2021 vv đăng cai giải Bóng bàn, Cầu lông, Quần vợt Hè Sầm Sơn-2021
1219/KH-UBND 02/04/2021 KẾ HOẠCH Phối hợp tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đảm bảo an ninh trật tự phục vụ Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV và Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
1218/KH-UBND 02/04/2021 Tổ chức lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ bắn pháo hoa nổ tầm thấp trong dịp Lễ hội Hoa Sầm Sơn năm 2021
1215/KH-UBND 02/04/2021 Tổ chức Hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ
1180/TB-UBND 31/03/2021 THÔNG BÁO Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới/sửa đổi/bãi bỏ trong lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp/UBND cấp huyện/UBND cấp xã, tỉnh Thanh Hóa
1178/KH-UBND 31/03/2021 KẾ HOẠCH Tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường chuẩn bị cho mùa du lịch Sầm Sơn năm 2021
1143/TB-UBND 30/03/2021 THÔNG BÁO Công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Chính sách, Thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa
1159/KH-UBND 30/03/2021 Kế hoạch điều tra cơ sở hành chính năm 2021
1146/KH-UBND 30/03/2021 Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thành phố Sầm Sơn năm 2021
1 2 3 4 5 6