1230 người đang online
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
559/QĐ-UBND 23/02/2024 Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư, tái định cư Phúc Quang, xã Quảng Minh, thành phố Sầm Sơn.
784/TB-UBND 23/02/2024 THÔNG BÁO Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo/UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa
640/TB-UBND 06/02/2024 THÔNG BÁO Danh mục thủ tục hành chính trực tuyến toàn trình không sử dụng hồ sơ giấy trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
639/TB-UBND 06/02/2024 THÔNG BÁO Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa
597/KH-UBND 05/02/2024 Tiếp nhận viên chức, công chức vào làm công chức hành chính cơ quan UBND
493/TB-UBND 30/01/2024 THÔNG BÁO Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực Du lịch, Văn hoá cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa
494/TB-UBND 30/01/2024 THÔNG BÁO Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo/ UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa
279/TB-UBND 18/01/2024 THÔNG BÁO Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo/ Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Thanh Hóa
232/TB-UBND 16/01/2024 THÔNG BÁO Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa
231/TB-UBND 16/01/2024 THÔNG BÁO Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa
116/TB-UBND 09/01/2024 THÔNG BÁO Danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Công tác dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Thanh Hóa
24/TB-UBND 04/01/2024 THÔNG BÁO Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện và cơ quan khác tỉnh Thanh Hóa
58/QĐ-UBND 03/01/2024 Phê duyệt Quy hoạch chi tiết rút gọn (Tổng mặt bằng quy hoạch) tỷ lệ 1/500 Khách sạn Long Thành 1, phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn
2/TB-UBND 02/01/2024 THÔNG BÁO Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa
6483/KH-UBND 27/12/2023 Tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024
1 2 3 4 5 6    
°