Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thành phố Sầm Sơn

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3183/KH-UBND 23/07/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/ QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.
3182/UBND-YT 23/07/2021 V/v hướng dẫn các cơ sở kinh doanh, sản xuất trên địa bàn triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
3181/UBND-VHTT 23/07/2021 V/v tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần(8/1891- 8/2021)
3107/TB-UBND 20/07/2021 Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa
3106/TB-UBND 20/07/2021 Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Biển và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện có biển tỉnh Thanh Hóa
3020/KH-UBND 15/07/2021 Kế hoạch Thu, chi Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2021
3017/KH-UBND 15/07/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng
2989/KH-UBND 14/07/2021 Kế hoạch quản lý vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Sầm Sơn năm 2021
2982/KH-UBND 13/07/2021 KẾ HOẠCHThực hiện “Đề án nâng cao năng lực quản lý chất lượng an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 – 2025” tại thành phố Sầm Sơn năm 2021
2927/UBND-VP 12/07/2021 V/v quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.
2951/KH-UBND 12/07/2021 Chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; Kế toán các đơn vị sự nghiệp công lập và công chức cấp xã năm 2021
2878/TB-UBND 09/07/2021 Về việc cung cấp dịch vụ thẩm định giá
2901/KH-UBND 09/07/2021 Kế hoạch Kiểm tra, đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn thành phố năm 2021
51/TB-HĐND 09/07/2021 Thông báo kết luận phiên họp Thường trực HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
2863/UBND-VHTT 08/07/2021 V/v triển khai Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội theo Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 7/6/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
1 2 3 4 5 6