Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thành phố Sầm Sơn

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
TL 04/10/2019 Tài liệu và hướng dẫn thi công chức năm 2019
4485/QĐ-UBND 03/10/2019 V/v kiện toàn Tổ kiểm tra công vụ UBND thành phố Sầm Sơn
4264/QĐ-UBND 23/09/2019 V/v thành lập Ban Chỉ đạo Bảo vệ bí mật nhà nước thành phố Sầm Sơn
3969/QĐ-UBND 05/09/2019 V/v kiện toàn Ban Chỉ đọa Cứu hộ, cứu nạn và sở cấp cứu biển thành phố Sầm Sơn
3921/QĐ-UBND 30/08/2019 V/v kiện toàn Ban công tác Người cao tuổi thành phố Sầm Sơn
182/TB-HĐSTTH 26/08/2019 V/v tổ chức sát hạch sơ tuyển thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non, Tiểu học từ hạng III lên hạng II năm 2019
3342/TB-UBND 22/08/2019 Thông báo thi tuyển công chức hành chính đối với UBND thành phố Sầm Sơn năm 2019
3596/QĐ-UBND 07/08/2019 V/v kiện toàn Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội, thành phố Sầm Sơn
3501/QĐ-UBND 05/08/2019 V/v kiện toàn Ban Thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của cơ quan UBND thành phố
3490/QĐ-UBND 05/08/2019 Quyết định đưa ra khỏi quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý các trường Mầm non, Tiểu học, THCS thuộc UBND thành phố nhiệm kỳ 2015-2020
3491/QĐ-UBND 05/08/2019 Quyết định bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý các trường Mầm non, Tiểu học, THCS thuộc UBND thành phố nhiệm kỳ 2015-2020
3494/QĐ-UBND 05/08/2019 V/v kiện toàn Ban Tiếp công dân thành phố Sầm Sơn
3442/QĐ-UBND 31/07/2019 V/v phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND thành phố Sầm Sơn, nhiệm kỳ 2016-2021
3431/QĐ-UBND 30/07/2019 V/v ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Sầm Sơn, nhiệm kỳ 2016-2021
3273/QĐ-UBND 16/07/2019 V/v kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Sầm Sơn
1 2 3 4 5 6