Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thành phố Sầm Sơn

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
4943/TB-UBND 27/09/2022 THÔNG BÁO Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm, lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa
3429/TB-HĐKTSH 06/07/2022 Nội dung ôn tập kiểm tra, sát hạch tiếp nhận viên chức vào làm công chức hành chính
3382/TB-HĐXT 02/07/2022 thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự sát hạch
3208/QĐ-UBND 10/06/2022 Về việc giao đất ở tái định cư cho ông Lê Văn Cúc và bà Cao Thị Thậy có đất ở thu hồi tại phường Trung Sơn, để thực hiện dự án Khu đô thị Quảng trường biển, thành phố Sầm Sơn
3207/QĐ-UBND 10/06/2022 Về việc giao đất ở tái định cư cho ông Lê Văn Sỹ có đất ở thu hồi tại phường Trung Sơn để thực hiện dự án Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội thành phố Sầm Sơn
3206/QĐ-UBND 10/06/2022 Về việc giao đất ở tái định cư cho bà Phạm Thị Sơn có đất ở thu hồi tại phường Trung Sơn để thực hiện dự án Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội, thành phố Sầm Sơn; dự án khu đô thị Quảng trường biển, thành phố Sầm Sơn và dự án khu đô thị nghỉ dưỡng, công viên vui chơi giải trí Nam Sông Mã, thành phố Sầm Sơn
3205/QĐ-UBND 10/06/2022 Về việc giao đất ở tái định cư cho hộ ông Nguyễn Hữu Vân và bà Lê Thị Lề có đất ở thu hồi tại phường Trung Sơn để thực hiện dự án Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội thành phố Sầm Sơn và dự án khu đô thị Quảng trường biển, thành phố Sầm Sơn
3204/QĐ-UBND 10/06/2022 Về việc giao đất ở tái định cư cho ông Nguyễn Vũ Long có đất ở thu hồi tại phường Trung Sơn để thực hiện dự án Khu đô thị Quảng trường biển, thành phố Sầm Sơn
3203/QĐ-UBND 10/06/2022 Về việc giao đất ở tái định cư cho ông Nguyễn Văn Tuất và bà Nguyễn Thị Vang có đất ở thu hồi tại phường Trung Sơn, để thực hiện dự án Khu đô thị Quảng trường biển, thành phố Sầm Sơn
3193/QĐ-UBND 10/06/2022 Về việc giao đất ở tái định cư cho ông Lê Nhữ Tình và bà Nguyễn Thị Thành có đất ở thu hồi tại phường Trung Sơn để thực hiện dự án Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội thành phố Sầm Sơn
3192/QĐ-UBND 10/06/2022 Về việc giao đất ở tái định cư cho hộ ông Lê Cao Quyết và bà Văn Thị Đỗ có đất ở thu hồi tại phường Trung Sơn, để thực hiện dự án Khu đô thị Quảng trường biển, thành phố Sầm Sơn
3186/QĐ-UBND 10/06/2022 Về việc giao đất ở tái định cư cho hộ bà Vũ Thị Lan có đất ở thu hồi tại phường Trung Sơn để thực hiện dự án Khu đô thị Quảng trường biển, thành phố Sầm Sơn
3185/QĐ-UBND 10/06/2022 Về việc giao đất ở tái định cư cho ông Trịnh Xuân Trạng và bà Nguyễn Thị Tích có đất ở thu hồi tại phường Trung Sơn để thực hiện dự án Khu đô thị Quảng trường biển, thành phố Sầm Sơn
3184/QĐ-UBND 10/06/2022 Về việc giao đất ở tái định cư cho ông Nguyễn Văn Hoá và bà Vũ Thị Phương có đất ở thu hồi tại phường Trung Sơn để thực hiện dự án Khu đô thị Quảng trường biển, thành phố Sầm Sơn
3183/QĐ-UBND 10/06/2022 Về việc giao đất ở tái định cư cho bà Lê Thị Thắng có đất ở thu hồi tại phường Trung Sơn, để thực hiện dự án Khu đô thị Quảng trường biển, thành phố Sầm Sơn
1 2 3 4 5 6