372 người đang online
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
258/TB-QLDA 17/03/2023 THÔNG BÁO Về việc mời cung cấp dịch vụ thẩm định giá
257/TB-HĐXT 17/03/2023 THÔNG BÁO Số báo danh, phòng phỏng vấn thí sinh tham dự Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố Sầm Sơn năm 2023
1040/KH-UBND 16/03/2023 Kế hoạch thực hiện quản lý trật tự đô thị năm 2023
1039/KH-UBND 16/03/2023 Kế hoạch kiểm tra tình hình trật tự xây dựng năm 2023
986/TB-UBND 15/03/2023 Thông báo công khai lấy ý kiến góp ý nhân dân về Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Sầm Sơn
209/TB-HĐXT 13/03/2023 THÔNG BÁO Nội dung ôn tập kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố Sầm Sơn năm 2023
940/TB-UBND 13/03/2023 THÔNG BÁO Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Lâm nghiệp, Thú y, Bảo vệ thực vật, Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa
184/TB-HĐXT 10/03/2023 THÔNG BÁO Danh sách thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố Sầm Sơn năm 2023
185/TB-HĐXT 10/03/2023 THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố Sầm Sơn năm 2023
727/QĐ-UBND 01/03/2023 Công nhận kết quả xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Sầm Sơn
666/TB-UBND 28/02/2023 Tiếp nhận công chức cấp huyện không qua thi tuyển
618/TB-UBND 24/02/2023 THÔNG BÁO Danh mục thủ tục hành chính mới, chuẩn hóa, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Giao thông vận tải/UBND cấp huyện/UBND cấp xã, tỉnh Thanh Hóa
617/TB-UBND 24/02/2023 THÔNG BÁO Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ (đưa ra khỏi Danh mục thủ tục hành chính) trong lĩnh vực Nông nghiệp, Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới/UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa
616/TB-UBND 24/02/2023 THÔNG BÁO Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ (đưa ra khỏi Danh mục thủ tục hành chính) trong lĩnh vực Thi đua - khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa
601/TB-HĐXT 23/02/2023 Thông báo điều chỉnh thời gian khai mạc và số phòng phỏng vấn xét tuyển viên chức giáo dục
1 2 3 4 5 6