Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thành phố Sầm Sơn

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
42/TB-VP 18/10/2021 Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
4395/KH-UBND 17/09/2021 Kế hoạch phát triển thương hiệu gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021-2025
4272/KH-UBND 13/09/2021 KẾ HOẠCH Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố Sầm Sơn đợt 6 năm 2021
4197/TB-UBND 09/09/2021 Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất tại dự án Khu biệt thự thấp tầng thuộc khu dân cư, tái định cư cánh đồng sông Đông, phường Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn
5236/QĐ-UBND 06/09/2021 Kiện toàn Ban chỉ đạo chống khai thác thủy sản bất hợp pháp
4103/TB-UBND 04/09/2021 Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
4102/UBND-LĐTBXH 04/09/2021 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Sầm Sơn
4045/TB-UBND 01/09/2021 Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa
3872/TB-UBND 25/08/2021 Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
3629/TB-UBND 13/08/2021 Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tại MBQH khu xen cư, tái định cư Trung Tiến (khu 1), phường Quảng Tiến
3558/BC-UBND 11/08/2021 Tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh tháng 7; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2021
3568/KH-UBND 11/08/2021 KẾ HOẠCH Thu gom, lưu trữ, vận chuyển chất thải nguy hại đối với các chủ nguồn chất thải có số lượng chất thải nguy hại phát sinh dưới 600kg/năm trên địa bàn thành phố Sầm Sơn.
3516/TB-UBND 09/08/2021 Về việc mời cung cấp dịch vụ thẩm định giá.
3470/KH-UBND 06/08/2021 KẾ HOẠCHTriển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố Sầm Sơn đợt III năm 2021
3481/UBND-KT 06/08/2021 V/v niêm yết, công khai xin ý kiến góp ý tham gia báo cáo xây dựng Nông thôn mới năm 2021 của thành phố Sầm Sơn
1 2 3 4 5 6