Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thành phố Sầm Sơn

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1101/TB-UBND 27/03/2020 Thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi công chức hành chính đối với UBND thành phố Sầm Sơn năm 2019
578/TB-UBND 27/02/2020 Thông báo tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo thành phố Sầm Sơn
04/TB-HĐTD 08/01/2020 Thông báo kết quả thi Nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh Thanh Hóa năm 2019
630/TB-SNV 02/12/2019 Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2, kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2019 (thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành - Sở Nội vụ không gửi bản giấy)
228/NV 25/11/2019 V/v đề nghị xét tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ tràng nhân dân" "Anh dùng Lao động" thời kỳ đổi mới
592/TB-HĐTD 15/11/2019 Thông báo Danh sách thí sinh, số báo danh, ca thi, phòng thi, lịch thi trắc nghiệm trên máy tính môn Kiến thức chung, môn ngoại ngữ Tiếng Anh và danh sách thí sinh thi trắc nghiệm trên giấy môn ngoại ngữ tiếng Trung Quốc, môn Tin học (vòng 1)
555/TB-HĐTD 01/11/2019 Thông báo lịch thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung, môn Ngoại ngữ (vòng 1) kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2019
4430/QĐ-HĐTD 29/10/2019 Phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập môn Nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2019
TL 04/10/2019 Tài liệu và hướng dẫn thi công chức năm 2019
4485/QĐ-UBND 03/10/2019 V/v kiện toàn Tổ kiểm tra công vụ UBND thành phố Sầm Sơn
4264/QĐ-UBND 23/09/2019 V/v thành lập Ban Chỉ đạo Bảo vệ bí mật nhà nước thành phố Sầm Sơn
3969/QĐ-UBND 05/09/2019 V/v kiện toàn Ban Chỉ đọa Cứu hộ, cứu nạn và sở cấp cứu biển thành phố Sầm Sơn
3921/QĐ-UBND 30/08/2019 V/v kiện toàn Ban công tác Người cao tuổi thành phố Sầm Sơn
182/TB-HĐSTTH 26/08/2019 V/v tổ chức sát hạch sơ tuyển thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non, Tiểu học từ hạng III lên hạng II năm 2019
3342/TB-UBND 22/08/2019 Thông báo thi tuyển công chức hành chính đối với UBND thành phố Sầm Sơn năm 2019
1 2 3 4 5 6