Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thành phố Sầm Sơn

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2501/TB-UBND 30/06/2020 V/v thông báo thí sinh trúng tuyển viên chức ngành giáo dục thành phố Sầm Sơn năm 2020
2502/TB-UBND 30/06/2020 V/v phương án bố trí thí sinh trúng tuyển viên chức ngành giáo dục thành phố Sầm Sơn năm 2020
2160/UBND-NV 08/06/2020 Thông báo Danh sách dự kiến thí sinh trúng tuyển viên chức ngành giáo dục thành phố Sầm Sơn
2161/UBND-NV 08/06/2020 Thông báo thu hồ sơ thí sinh dự kiến trúng tuyển
2064/BC-UBND 02/06/2020 Tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh tháng 5 nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2020
2076/BC-UBND 02/06/2020 Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020
1998/TB-UBND 28/05/2020 Thông báo kết quả điểm xét tuyển viên chức ngành giáo dục thành phố Sầm Sơn năm 2020
1920/TB-UBND 22/05/2020 Thông báo nội quy, quy chế kỳ xét tuyển viên chức ngành giáo dục thành phố Sầm Sơn năm 2020
1884/TB-HĐXT 20/05/2020 V/v thông báo danh sách thí sinh, số báo danh, phòng phỏng vấn, thời gian phỏng vấn xét tuyển viên chức ngành giáo dục thành phố Sầm Sơn
1841/TB-HĐXT 19/05/2020 V/v thông báo thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn cho các thí sinh tham dự xét tuyển viên chức ngành giáo dục thành phố Sầm Sơn
1853/HĐXT 19/05/2020 V/v điều chỉnh, bổ sung thông tin thí sinh
1694/TB-HĐXT 11/05/2020 Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự Vòng 2 xét tuyển viên chức ngành giáo dục thành phố Sầm Sơn
1695/TB-HĐXT 11/05/2020 Thông báo nội dung phỏng vấn xét tuyển viên chức ngành giáo dục thành phố Sầm Sơn
1649/BC-UBND 07/05/2020 Tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh tháng 4 nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2020
1438/UBND-NV 21/04/2020 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên MN, tiểu học, THCS công lập; chức danh nghề nghiệp thư viện viên năm 2020
1 2 3 4 5 6