1766 người đang online
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3315/QĐ-UBND 26/09/2023 phê duyệt điều chỉnh cục bộ lô đất tái định cư thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm hành chính thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
4014/TB-UBND 23/08/2023 Công bố công khai Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Sầm Sơn
783/QLDA-CTDD 07/08/2023 V/v thông báo và mời tham gia thẩm định giá
2352/QĐ-UBND 05/07/2023 V/v kiện toàn Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất; thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư; tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân; xác định giá đất đối với diện tích vượt hạn mức khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Sầm Sơn
2278/QĐ-UBND 28/06/2023 Về việc thu hồi đất do UBND phường Quảng Châu quản lý để GPMB thực hiện dự án Khu tái định cư Đồng Me, phường Quảng Châu, thành phố Sầm Sơn
2276/QĐ-UBND 28/06/2023 Về việc thu hồi đất của hộ ông Vũ Thăng Ngay sử dụng đất tại phường Quảng Tiến để GPMB thực hiện dự án: Khu xen cư, tái định cư Trung Tiến (khu 2) phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn
2274/QĐ-UBND 28/06/2023 Về việc thu hồi đất của hộ ông Lê Văn Vình sử dụng đất tại phường Quảng Châu, để thực hiện Dự án: Khu tái định cư Châu Thành, phường Quảng Châu, thành phố Sầm Sơn
2272/QĐ-UBND 28/06/2023 Về việc thu hồi đất nông nghiệp của 04 hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất tại phường Quảng Châu để thực hiện dự án Khu tái định cư Châu Thành, phường Quảng Châu, thành phố Sầm Sơn
2237/QĐ-UBND 27/06/2023 Về việc thu hồi đất nông nghiệp của hộ ông Lê Khả Đại (ông Lê Khả Đại và vợ là bà Lê Thị Để đều đã chết), con là ông Lê Khả tá là người đang trực tiếp sử dụng đất tại phường Quảng Tiến để thực hiện dự án: Khu đô thị nghỉ dưỡng và công viên vui chơi giải trí Nam Sông Mã, thành phố Sầm Sơn
2239/QĐ-UBND 27/06/2023 Về việc thu hồi đất nông nghiệp của 04 hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất tại phường Quảng Châu, để thực hiện Dự án: Khu tái định cư Xuân Phương 3 khu 1, phường Quảng Châu, thành phố Sầm Sơn
2198/QĐ-UBND 25/06/2023 Về việc thu hồi đất của hộ ông Lương Ngọc Nhã sử dụng đất nông nghiệp tại phường Quảng Châu để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường Tây Sầm Sơn 5 (đoạn từ Đại lộ Nam sông Mã đến Quốc lộ 47) và tuyến đường Hai Bà Trưng (đoạn từ Đại lộ Nam sông Mã đến đường Trần Hưng Đạo), thành phố Sầm Sơn
2196/QĐ-UBND 25/06/2023 Về việc thu hồi đất của hộ ông Lương Ngọc Sơn sử dụng đất nông nghiệp tại phường Quảng Châu để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường Tây Sầm Sơn 5 (đoạn từ Đại lộ Nam sông Mã đến Quốc lộ 47) và tuyến đường Hai Bà Trưng (đoạn từ Đại lộ Nam sông Mã đến đường Trần Hưng Đạo), thành phố Sầm Sơn
2824/TB-UBND 21/06/2023 Về việc công khai thông tin mức giá kê khai của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ năm 2023 (đợt 3)
2090/QĐ-UBND 21/06/2023 Về việc thu hồi đất của 17 hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất tại UBND xã Quảng Minh để GPMB thực hiện dự án Xử lý triệt để môi trường bãi rác tại phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn
2086/QĐ-UBND 20/06/2023 Về việc thu hồi đất do UBND phường Quảng Thọ quản lý để thực hiện dự án: Cụm công nghiệp làng nghề phường Quảng Châu – Quảng Thọ, thành phố Sầm Sơn
1 2 3 4 5 6