Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thành phố Sầm Sơn

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3581/KH-UBND 21/09/2020 KẾ HOẠCH Phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn thành phố Sầm Sơn, giai đoạn 2020 - 2025
3580/KH-UBND 21/09/2020 KẾ HOẠCHThực hiện “Tháng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm” trên địa bàn thành phố Sầm Sơn
3557/TB-UBND 18/09/2020 V/v thí sinh trúng tuyển bổ sung kỳ xét tuyển viên chức giáo dục năm 2020
3527/KH-UBND 17/09/2020 Triển khai Nghị định số 55/2020/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2020của Chính phủ trên địa bàn thành phố Sầm Sơn
3355/QĐ-UBND 16/09/2020 về việc giao đất ở tái định cư cho hộ ông Vũ Đức Oanh có đất ở thu hồi thực hiện dự án Khu tái định cư Sông Đông
3354/QĐ-UBND 16/09/2020 về việc giao đất ở tái định cư cho hộ bà Lê Thị Hoa thực hiện dự án Khu tái định cư Sông Đông
3353/QĐ-UBND 16/09/2020 về việc giao đất ở tái định cư cho hộ ông Vũ Như Chúc thực hiện dự án FLC Sầm Sơn giao đoạn 2
3299/QĐ-UBND 15/09/2020 v/v Kiện toàn Tổ thẩm tra công nhận xã, phường an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Sầm Sơn
489/CV-UBND 15/09/2020 V?V cung cấp thông tin tuyến đường hỗ trợ làm đường bê tông tại khu phố vĩnh thành phường trung sơn.
3470/UBND-VP 14/09/2020 về việc tăng cường phối hợp tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tuyên truyền, vận động xử lý tình trạng khiếu kiện đông người, kéo dài, vượt cấp
3465/KH-UBND 14/09/2020 Kế hoạch tổ chức Tết Trung thu năm 2020
3464/UBND-VP 14/09/2020 V/v chấn chỉnh thực hiện các khoản thu đầu năm học 2020-2021 và đảm bảo các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.
3396/KH-UBND 09/09/2020 Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 10/8/2020 của UBND tỉnh về triển khai Quyết định 357/QĐ-TTg ngày 10/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch hành động số 175-KH/TU ngày 31/10/2019 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 54-KH/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
3352/KH-UBND 07/09/2020 KẾ HOẠCHThực hiện Chương trình truyền thông Dân số đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Sầm Sơn
3171/QĐ-UBND 04/09/2020 Kiện toàn Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia Nông thôn mới thành phố Sầm Sơn
1 2 3 4 5 6