Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thành phố Sầm Sơn

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
4960/TB-HĐKTSH 30/12/2020 V/v triệu tập thí sinh tham dự kiểm tra, sát hạch
4961/TB-HĐKTSH 30/12/2020 V/v Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn, thông báo số báo danh, phòng phỏng vấn tuyển dụng công chức cấp xã, thành phố Sầm Sơn năm 2020
4962/BC-HĐXT 30/12/2020 Báo cáo Chủ tịch UBND thành phố về kết quả tổ chức xét tuyển viên chức Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch thành phố Sầm Sơn năm 2020
4956/TB-UBND 29/12/2020 Thông báo Tuyển dụng công chức cấp xã theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
4893/TB-HĐXT 25/12/2020 Thông báo Danh sách thí sinh, số báo danh, phòng phỏng vấn, thời gian phỏng vấn xét tuyển viên chức Trung tâm Văn hóa, Thông tin,Thể thao và Du lịch thành phố Sầm Sơn năm 2020
4870/TB-HĐXT 23/12/2020 Thông báo Nội quy, Quy chế kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch Sầm Sơn năm 2020
4777/TB-HĐXT 17/12/2020 Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự Vòng 2 xét tuyển viên chức Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao & Du lịch thành phố Sầm Sơn năm 2020
4764/TB-HĐXT 17/12/2020 Thông báo nội dung ôn tập phỏng vấn xét tuyển viên chức Trung tâm Văn hóa, Thông tin, THể thao và Du lịch thành phố Sầm Sơn
4650/UBND-QLĐT 10/12/2020 Thông báo mời thi tuyển phương án kiến trúc công trình: Trụ sở làm việc của Thành ủy, HĐND, UBND và các khối đoàn thể, đơn vị sự nghiệp thành phố Sầm Sơn
4650/TB-UBND 10/12/2020 V/v đề nghị đăng tải thông báo mời thi tuyển phương án kiến trúc công trình Trụ sở làm việc của Thành ủy, HĐND, UBND và các khối đoàn thể, đơn vị sự nghiệp thành phố Sầm Sơn. (Đã lấy số 4650 ngày 10/12/2020)
4341/QĐ-UBND 08/12/2020 Ban hành hệ thống tài liệu theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 tại UBND thành phố Sầm Sơn
4638/TB-UBND 08/12/2020 THÔNG BÁOPhê duyệt bổ sung Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của các cơ quan Nhà nước cấp huyện tỉnh Thanh Hóa
4637/TB-UBND 08/12/2020 THÔNG BÁOCông bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo/Sở Nội vụ/Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/ UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa
4273/QĐ-UBND 03/12/2020 Kiện toàn Ban công tác Người cao tuổi thành phố Sầm Sơn
4258/QĐ-UBND 03/12/2020 Kiện toàn Ban quản lý Quỹ đền ơn đáp nghĩa, thành phố Sầm Sơn
1 2 3 4 5 6