Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
132 người đã bình chọn
2914 người đang online
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
4076/TB-UBND 02/10/2018 Thông báo kết quả xét tuyển viên chức ngành giáo dục thành phố Sầm Sơn năm 2018
3936/TB-UBND 21/09/2018 Thông báo kết quả tính điểm xét tuyển viên chức ngành giáo dục thành phố Sầm Sơn
3720/TB-UBND 10/09/2018 Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã
3621/TB-UBND 30/08/2018 Thông báo danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bồi thường nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa
3465/TB-HĐXT 20/08/2018 Thông báo nội dung ôn tập xét tuyển viên chức ngành giáo dục thành phố Sầm Sơn
3435/TB-UBND 17/08/2018 Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa
3417/TB-HĐXT 15/08/2018 Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức ôn tập cho các thí sinh tham dự xét tuyển viên chức ngành giáo dục thành phố Sầm Sơn
3418/TB-HĐXT 15/08/2018 Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn cho các thí sinh tham dự xét tuyển viên chức ngành giáo dục thành phố Sầm Sơn
3389/TB-HĐXT 14/08/2018 Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức ngành giáo dục thành phố Sầm Sơn
3341/TB-UBND 10/08/2018 Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức phi chính phủ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hó
3349/QĐ-UBND 10/08/2018 V/v thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức ngành giáo dục thành phố Sầm Sơn
3304/TB-UBND 09/08/2018 Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa
3162/TB-UBND 31/07/2018 Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực công chức, viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa
3163/TB-UBND 30/07/2018 Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa
3141/QĐ-UBND 25/07/2018 V/v kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Sầm Sơn
1 2 3 4 5 6