Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
123 người đã bình chọn
653 người đang online
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2864/QĐ-UBND 05/07/2018 V/v kiện toàn Ban chỉ đạo Cứu hộ, Cứu nạn và Sơ cấp cứu biển thành phố Sầm Sơn
2320/TB-UBND 08/06/2018 Thông báo tuyển dụng viên chức ngành giáo dục thành phố Sầm Sơn
1966/PA-UBND 24/05/2018 Phương án tuyển dụng viên chức ngành giáo dục thành phố Sầm Sơn
42/TB-HĐXT 22/02/2018 Kết quả xét tuyển Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Sầm Sơn (đợt 3)
459/QĐ-UBND 30/01/2018 Quyết định v/v công bố công khai số liệu dự toán thu NSNN, chi NS địa phương và chi ngân sách thành phố năm 2018
252/TB-HĐXT 29/01/2018 Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Sầm Sơn đợt 3
234/KH-UBND 21/01/2018 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018
02/TB-QLDA 01/01/2018 Tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Sầm Sơn đợt 3
3981/QĐ-UBND 08/12/2017 V/v Kiện toàn Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội, thành phố Sầm Sơn
3960/TB-UBND 30/11/2017 Xét tuyển hợp đồng giáo viên mầm non theo Quyết định số 60/20111/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ năm 2017
175/TB-HĐND 02/11/2017 Nội dung kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố Sầm Sơn khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
2538/QĐ-UBND 15/08/2017 V/v phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xâu dựng thành phố Sầm Sơn năm 2017
2494/QĐ-UBND 10/08/2017 V/v Công bố công khai số liệu điều chỉnh dự toán thu NSNN, thu - chi NS địa phương và ngân sách thành phố năm 2017
2318/TB-HĐXT 28/07/2017 Thông báo Kết quả xét tuyển viên chức Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng thành phố Sầm Sơn năm 2017
2385/UBND-VHTT 27/07/2017 V/v giới thiệu mở đường bay charter từ Thanh Hóa đi Băng Cốc Thái Lan
1 2 3 4 5