1979 người đang online
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 4014/TB-UBND
Ngày ban hành 23/08/2023
Trích yếu Công bố công khai Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Sầm Sơn
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản Thông báo
Tài liệu đính kèm h-DCQH-SDD-21-30-Sam-Son.pdf
on-den-nam-2030.pdf
023-Sam-Son.pdf
8.2023_18h28p49)_signed.pdf
hinh-quy-hoach-va-Ke-hoach-SDD-nam-2023_bichnnsamson-22-08-2023_22h53p52(23.08.2023_08h46p14)_signed.pdf
°