2039 người đang online
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 24/TB-UBND
Ngày ban hành 04/01/2024
Trích yếu THÔNG BÁO Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện và cơ quan khác tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản Thông báo
Tài liệu đính kèm 24_TB-UBND.pdf
f
°